Life events

Life events (levensgebeurtenissen) zijn van invloed op je pensioen. Ga je samenwonen of trouwen? Zijn er kinderen? Zij hebben recht op een inkomen uit het pensioenfonds in het geval je overlijdt. Lees hier meer over het partnerpensioen en de regels die daarbij gelden.

Wat heb je samen aan pensioen? Als je allebei pensioen opbouwt, heb je later meer. Je kunt het partnerpensioen bij SPF inruilen voor meer ouderdomspensioen voor jezelf.

Als je uit elkaar gaat, heeft dat veel invloed op je pensioen. Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde in de tijd dat je samen was. En op het hele partnerpensioen dat je opbouwde zolang je deelnam aan SPF.

En wat als je niet meer als fysiotherapeut kunt werken omdat je blijvend en volledig arbeidsongeschikt wordt? Onder voorwaarden zal het pensioenfonds jouw pensioenpremie betalen, zodat je later toch een volledig pensioen hebt. Je leest hier meer over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

In het pensioenreglement vind je de formele regels over deze onderwerpen. Die regels zijn altijd leidend.