Beroepsarbeidsongeschikt

Bent u 100% en blijvend beroepsarbeidsongeschikt? Dan kunt u bij SPF pensioen blijven opbouwen, zonder dat u daarvoor premie betaalt. Dit heet premievrije voortzetting.

Er gelden wel voorwaarden
Zo moet u bij ons verzekerd zijn voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI). U betaalt hiervoor zelf de premie.

Andere voorwaarden zijn:

  • U werkt niet meer als fysiotherapeut.
  • U verkocht uw praktijk of beëindigde uw aandeel in de praktijk.
  • U krijgt een inkomensvervangende uitkering (uit de WIA of uit een particuliere verzekering) van minimaal het wettelijk minimumloon.
  • U bent blijvend en volledig beroepsarbeidsongeschikt. Dit is vastgesteld door een Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid. De Commissie bestaat uit een arts en een arbeidsdeskundige en/of fysiotherapeut.

Premievrije voortzetting aanvragen
Wilt u premievrije voortzetting aanvragen? Neem dan uiterlijk binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden contact met ons op. Wij geven u graag meer uitleg.

contact