Beroepsarbeidsongeschikt

Bent u 100% en blijvend beroepsarbeidsongeschikt? Dan kunt u bij SPF uw pensioen blijven opbouwen, zonder dat u daarvoor premie betaalt. Dit heet premievrije voortzetting.

Er gelden wel voorwaarden
Zo moet u bij ons verzekerd zijn voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI). U betaalt hiervoor zelf de premie.

Andere voorwaarden zijn:

  • U werkt niet meer als fysiotherapeut.
  • U verkocht uw praktijk of beëindigde uw aandeel in de praktijk.
  • Werkte u in loondienst? Dan is uw loondienstverband beëindigd.
  • U krijgt een inkomensvervangende uitkering uit een particuliere verzekering van minimaal het wettelijk minimumloon of uit de WIA.
  • U bent blijvend en volledig beroepsarbeidsongeschikt. Dit is vastgesteld door Mediathos, een onafhankelijk keuringsbureau. 
  • Uw inkomen uit ander werk naast uw premievrije pensioenopbouw mag niet hoger zijn dan de voor u vastgestelde grondslag waarover u premievrij pensioen opbouwt.

Hoe bepalen we de hoogte van uw premievrije pensioenopbouw?
Was u in loondienst?
Bij de bepaling van de vrijgestelde premie kijken wij naar uw gemiddelde beroepsinkomen van de laatste 5 jaar voor uw 1e ziektedag.

Was u zelfstandige?
Dan kijken we naar uw gemiddelde beroepsinkomen in de laatste 5 jaar voor u uw praktijk beëindigde.

Premievrije voortzetting aanvragen
Neem dan uiterlijk binnen 3 jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden contact met ons op. Wij geven u graag meer uitleg.