Wat is pensioen?

Als u met pensioen gaat, heeft u nog steeds een inkomen nodig. Uw inkomen kan straks bestaan uit:

  • AOW, een basispensioen van de overheid
  • pensioen dat u via uw werk (in een pensioenfonds) heeft opgebouwd
  • eigen vermogen

Deze 3 onderdelen zijn de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel, de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

Van de overheid krijgt u AOW
Als u in Nederland woont of werkt, bent u automatisch verzekerd voor de AOW. U bouwt elk jaar een deel van uw AOW op. Na ongeveer 50 jaar is uw AOW-opbouw klaar. Woont of werkt in die periode tijdelijk niet in Nederland? Dan bouwt u minder AOW op.

Wanneer uw AOW ingaat, hangt af van uw geboortedatum. U kunt uw AOW-leeftijd checken op SVB.nl, de uitvoerder van de AOW. Daar ziet u ook de hoogte van de AOW-bedragen.

Naast de AOW zijn er sociale verzekeringen voor als u werkloos wordt, (deels) arbeidsongeschikt wordt of overlijdt: de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Anw (Algemene nabestaandenwet).

Werkt u als zelfstandig fysiotherapeut?
Dan heeft u bij beroepsarbeidsongeschiktheid geen recht op een uitkering uit de WIA. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten bij een verzekeraar.

Via uw werk bouwt u pensioen op in ons beroepspensioenfonds
Werkt u in Nederland als fysiotherapeut en valt u niet onder de verplichte pensioenregeling van ABP of PFZW? Dan neemt u verplicht deel aan de SPF-pensioenregeling.

U kunt zelf extra vermogen opbouwen voor uw pensioen
Dat kan bijvoorbeeld door banksparen, door te beleggen of door aankoop van een koopsompolis of lijfrente. Neem voor meer informatie contact op met uw bank of met een financieel advisieur. Bij SPF kunt u bijsparen door zelf extra premie in te leggen.