Kerncijfers 2024

Dit zijn de belangrijkste cijfers voor de berekening van uw pensioen. In 2024 zijn deze cijfers gelijk gebleven aan die van 2023, 2022, 2021 en 2020.

Franchise: € 12.497,-

Maximum beroepsinkomen:
- van zelfstandig werkende fysiotherapeut voor pensioenopbouw binnen deze regeling: € 44.954,-.
- van in loondienst werkende fysiotherapeut voor pensioenopbouw binnen deze regeling: € 35.800,-.

Opbouwpercentage Basisregeling:
- voor zelfstandig werkende fysiotherapeuten: 0,41% van de pensioengrondslag.
- voor in loondienst werkende fysiotherapeuten: 0,57% van de pensioengrondslag.

Opbouwpercentage BasisPlusregeling:
- voor zelfstandig werkende fysiotherapeuten: 0,72% van de pensioengrondslag.
- voor in loondienst werkende fysiotherapeuten: 1,00% van de pensioengrondslag.

Belegd vermogen: € 3.980.178.000,- ultimo 2023

Aantal deelnemers ultimo 2023:
- totaal aantal deelnemers: 40.135
- actieve deelnemers: 23.185
- gewezen deelnemers: 8.224
- pensioengerechtigden: 8.586
- arbeidsongeschikte deelnemers: 140

De kerncijfers van de overheid (bedragen voor AOW en Anw) vindt u op SVB.nl.