Kinderen

Bent u in verwachting en gaat u binnenkort met verlof? Dan kunnen er verschillende soorten verlof van toepassing zijn. Tijdens uw verlof wordt uw loon doorbetaald door uw werkgever of krijgt u een uitkering van UWV.

Een uitkering van UWV telt mee voor uw beroepsinkomen
Krijgt u een tijdelijk uitkering van UWV? Geef deze uitkering bij uw inkomensopgave aan ons door.

Parttime werken
Gaat u na de bevalling van uw kind en ná uw verlof blijvend minder werken? Geef uw nieuwe deeltijdspercentage dan door bij uw inkomensopgave.

Inkomen doorgeven

Wezenpensioen
U hoeft de geboorte van uw kind niet te melden aan het pensioenfonds. Uw kinderen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Dat geldt ook voor stiefkinderen, adoptiekinderen en pleegkinderen die u als eigen kinderen opvoedt en onderhoudt. Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds contact op met uw nabestaanden.

Bekijk deze animatie over nabestaandenpensioen