Nieuw bij SPF

SPF (Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten) is het beroepspensioenfonds van, voor en door fysiotherapeuten.

Samen pensioen opbouwen heeft voordelen
Werkt u in Nederland als fysiotherapeut in de vrijgevestigde praktijk? Dan neemt u verplicht deel aan onze pensioenregeling. Met veel deelnemers kunnen we het pensioengeld collectief beleggen en samen risico's opvangen. Zoals het risico voor nabestaanden bij vroegtijdig overlijden en voortzetting pensioenopbouw bij beroepsarbeidsongeschiktheid.

Wordt u lid van DPF?
Door lid te worden van deelnemersvereniging DPF beslist u mee op belangrijke momenten. Het lidmaatschap kost dit jaar niets.

Maak afspraken over de betaling van uw pensioenpremie
Voor uw pensioen betaalt u zelf elke maand een premie. Als u in loondienst werkt, is pensioen onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. Bespreek dit met uw werkgever als u in dienst komt. Vraag of uw werkgever een deel van de premie voor zijn rekening neemt. Er is nu in de 1e-lijns fysiotherapie geen cao waarin dit is geregeld. Kijk voor meer informatie ook op KNGF.nl.

Weet wat SPF doet met uw pensioenpremie
SPF belegt een deel van het geld. Om voldoende geld te hebben voor een goed pensioen, is sparen niet genoeg. Met alleen sparen zouden de premies veel hoger zijn en de pensioenen lager. Beleggen betekent risico's nemen. Maar die risico's deel je in het pensioenfonds met elkaar.

Let op bij tijdelijk of onregelmatig werk
U bouwt ook pensioen op als u tijdelijk of onregelmatig werkt of als waarnemer in een praktijk. Veranderingen op uw werk of privé kunnen gevolgen hebben voor uw beroepsinkomen en pensioenpremie. Pas uw beroepsinkomen dan op tijd aan. Werkt u als zzp'er? Ook dan bouwt u verplicht pensioen op bij SPF. Als u parttime werkt, dan bouwt u alleen voor het deel dat u werkt pensioen op.

Vraag een deel van de pensioenpremie direct terug via de belasting
De pensioenpremie is direct fiscaal aftrekbaar. Maak daar gebruik van. U hoeft niet tot na uw belastingaangifte te wachten. U kunt de teruggave al maandelijks laten verrekenen.

Voorkom een hoge premienota
Betaal uw premie op tijd. Reserveer geld om uw premie te kunnen betalen. Lukt dit niet? Neem contact op met SPF. We kunnen dan afspraken met u maken over betaling in termijnen.