Deeltijdpensioen

U kunt voor een deel met pensioen en later volledig. Blijft u naast het deeltijdpensioen nog als fysiotherapeut werken? Dan blijft u over het deel dat u nog werkt pensioen opbouwen en premie betalen totdat u 67 jaar bent.

Soms kunt u niet kiezen voor deeltijdpensioen
Deeltijdpensioen is niet mogelijk voor fysiotherapeuten die de sector al hebben verlaten óf die arbeidsongeschikt zijn. Volledig eerder met pensioen gaan is wel mogelijk.

Deeltijdpensioen: hoe het werkt

  • U kunt kiezen voor deeltijdpensioen tussen uw 60-jarige en 69,5-jarige leeftijd.
  • Deeltijd met pensioen kan alleen in stappen van 10%. U moet minimaal voor 10% pensioen opnemen.
  • Gaat u met deeltijdpensioen vanaf 5 jaar voor uw AOW-datum? Dan kunt u minder gaan werken, maar dat hoeft niet. Over het beroepsinkomen dat dan voor u geldt, bouwt u nog pensioen op en betaalt u pensioenpremie.
  • Werkt u als zelfstandige? De pensioenpremie die u betaalt tijdens uw deeltijdpensioen is gebaseerd op uw beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Let op; dit is mogelijk hoger, dus zorg dat u hier een reservering voor maakt.
  • U kunt uw keuze 1x per kalenderjaar herzien en u kunt alleen méér van uw pensioen laten uitbetalen, niet minder.

Zelf rekenen met uw deeltijdpensioen
Wilt u weten wat in deeltijd met pensioen gaan financieel betekent? Maak een berekening met de pensioenplanner. U logt daarvoor in op Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Heeft u een partner?
Deeltijdpensioen heeft gevolgen voor de hoogte van de aanvulling op het partnerpensioen als u (vroeg) overlijdt tijdens 'actieve' deelname aan het pensioenfonds. Voor de berekening van de aanvulling kijkt het pensioenfonds naar de pensioengrondslagen van 5 volle kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van uw overlijden.