PVI-verzekering

U kunt bij ons vrijwillig een verzekering voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI) afsluiten. Voor deze verzekering betaalt u zelf een premie. Wilt u een PVI-verzekering afsluiten? Log dan in op Mijn pensioen en gebruik het formulier Aanvraag verzekering PVI.

PVI-verzekering

Wanneer bent u beroepsarbeidsongeschikt?
U bent beroepsarbeidsongeschikt als u 100% en blijvend arbeidsongeschikt bent. Mediathos, een onafhankelijk keuringsbureau, beoordeelt in dat geval uw situatie.

Wanneer kunt u een PVI-verzekering afsluiten?
U sluit deze verzekering af:

  • binnen 3 maanden nadat u deelnemer wordt aan onze pensioenregeling, of
  • binnen 3 maanden nadat u een inkomensverzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluit, of
  • binnen 3 maanden nadat op u een arbeidsongeschiktheidsdekking op basis van de WIA van toepassing is geworden.

 

Wat zijn de voorwaarden?
U krijgt alleen premievrijstelling als u een inkomensvervangende uitkering of een WIA-uitkering heeft. Dit is een fiscale eis.

Wat is de premie?
De premieopslag voor deze verzekering is 3,75%. Stel, uw premie is € 250,- per maand. Dan is de premie voor deze verzekering € 9,38 per maand.

Wilt u de verzekering aanpassen?
U kunt de verzekering op elk moment stopzetten. Maar opnieuw aanmelden is daarna niet meer mogelijk. En stopzetten met terugwerkende kracht kan niet. Lees ook de Toelichting keuze PVI (pdf)