Waarnemen

Bent u waarnemer? Dan is het niet nodig om u bij elke waarneming aan- of af te melden. U blijft het hele jaar deelnemen aan onze pensioenregeling.

Geef uw inkomen vaker aan ons door
We vragen u wel om uw inkomen 3x per jaar aan ons door te geven. Namelijk:

  1. Als u start met u waarneming: u schat uw inkomen voor de rest van jaar in.
  2. In het 3e kwartaal: u controleert of het inkomen dat u opgaf nog steeds klopt.
  3. Na afloop van het jaar: u geeft uw definitieve inkomen aan ons door.

U voorkomt daarmee dat uw voorlopige premie te veel afwijkt van uw definitieve premie. Log in op Mijn pensioen en kies voor Inkomensopgave.

Inkomen doorgeven

Wat geeft u door als waarnemer in loondienst?
Uw beroepsinkomen is dan uw belastbare loon uit uw werk als fysiotherapeut. Een eventuele bijtelling vanwege een auto van de praktijk telt niet mee.

Wat geeft u door als zelfstandig waarnemer?
Uw beroepsinkomen is dan uw fiscale winst of resultaat uit overige beroepswerkzaamheden van 3 jaar terug:

  • vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve,
  • vóór ondernemersaftrek, en
  • vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremies.

We moeten de winst van 3 jaar terug opvragen, dit is een fiscale regel en geen keuze van SPF.

Was u 3 jaar terug - in 2019 - nog geen zelfstandige?
We berekenen uw premie dan op uw geschatte winst van dit jaar.

Lag uw inkomen 3 jaar geleden - in 2019 - hoger dan nu?
Dan bepaalt dat hogere inkomen de hoogte van uw premie in 2022. Ook al heeft u nu minder inkomen.