Bent u werkgever? Nieuwkomers in het vak kunnen uw hulp goed gebruiken

Heeft u een nieuwe fysiotherapeut aangenomen?
Help uw nieuwe medewerker want pensioen is niet het eerste waar een nieuwkomer in het vak aan denkt. Uw nieuwe medewerker moet zichzelf aanmelden bij SPF dat kunt u niet voor hem doen. Zodra hij zich heeft aangemeld, bouwt hij pensioen bij SPF op.

Hoe rekent u uw werkgeversbijdrage uit?
U kunt de pensioenpremie en daarmee uw bijdrage berekenen met de premiecalculator.
  • Selecteer Premie Berekenen, links in het navigatiemenu.
U berekent de hoogte van de pensioenpremie volgens uw gegevens. Op basis van deze pensioenpremie past u de verdeling toe volgens de afspraken die u met uw werknemers maakte. Zie hieronder:
  1. U kunt de werkgeversbijdrage aan het bruto salaris toevoegen en uw medewerker neemt de feitelijke betaling over Als werkgever heeft u altijd actueel inzicht in het bruto inkomen van uw medewerker. Ervan uitgaande dat u de premies correct berekent is de werkgeversbijdrage daardoor altijd conform uw afspraken met uw werknemers. Wijkt de premienota af van uw berekening? Dan kan de deelnemer zijn of haar inkomensopgave op het deelnemersportaal aanpassen. De deelnemer betaalt de premies zelf en verwerkt deze als negatief inkomen in zijn of haar belastingaangifte.
  2. U kunt de werkgeversbijdrage aan het bruto salaris toevoegen en u neemt de feitelijke betaling over Een voordeel daarvan is dat u uw medewerkers werk uit handen neemt. Voor de loonheffing voegt u de werkgeversbijdrage toe aan het bruto salaris. U betaalt de volledige premie namens uw werknemer. U houdt deze volledige premiebetaling in op het netto salaris. De werknemer verwerkt de totale inhouding op zijn netto salaris als negatief inkomen in zijn of haar belastingaangifte.

Wilt u ook de maandelijkse premienota met toelichting ontvangen?
Dan kan uw werknemer een afwijkend factuuradres doorgeven via het deelnemersportaal: Mijn pensioen. Maandelijks plaatsen wij daar de premienota van uw werknemer Uw werknemer past het factuuradres zo aan:

  • Klik op Mijn Pensioen
  • Klik op de naam in de zwarte balk
  • Scroll naar het tabblad “contactgegevens”
  • Vul een factuuradres in.
Wijkt dit factuuradres van het woonadres dat wij via de basisregistratie Personen van de gemeente ontvangen? Dan is dat voor ons het signaal om de premienota met toelichting niet alleen digitaal op het deelnemersportaal te plaatsen, maar ook fysiek per gewone post naar dat factuuradres te versturen.

 

Een checklist om u en uw medewerker te helpen
Antwoorden op allerlei pensioenvragen hebben we voor u op een rij gezet in een checklist. Hierin wordt oa uitgelegd hoe de nieuwe medewerker zijn inkomensopgave moet doen en hoe hij zijn deeltijdpercentage kan berekenen.

Handig: Download en print deze checklist (pdf) hier.

SPF is een beroepspensioenfonds en heeft geen werkgeversportaal
De meeste pensioenfondsen zijn geregeld per bedrijfstak en/of via de werkgever. Bij een beroepspensioenfonds nemen de beroepsgenoten rechtstreeks deel. Werkgevers spelen daarbij in principe geen rol.

Heeft u of uw nieuwe medewerker nog vragen?
Neem dan contact met ons op via ‘contact’ bovenaan deze site.