Scheiden of uit elkaar

Gaat u scheiden of uit elkaar? Dan moet u ook afspraken maken over uw pensioen.

Was u getrouwd of geregistreerd partner?
Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Uw ex-partner heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat u opbouwde tot het eind van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. U kunt over de verdeling van ouderdoms- en partnerpensioen samen ook andere afspraken maken.

Woonde u samen?
Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Heeft u een samenlevingsovereenkomst en is uw ex-partner aangemeld bij ons pensioenfonds? Dan heeft uw ex-partner wel recht op bijzonder partnerpensioen. U kunt over het partnerpensioen samen ook andere afspraken maken. Geef uw afspraken aan ons door.

Wanneer meldt u uw partner zelf bij ons af?
Woonde u samen of woonde u in het buitenland? Dan moet u uw partner zelf bij ons afmelden. We krijgen deze informatie niet via de gemeente waar u woont. U logt hiervoor in op Mijn pensioen.

Partner afmelden

De extra premie voor het partnerpensioen vervalt
Als u uit elkaar gaat, vervalt de extra premie voor het partnerpensioen. Als u samenwoonde, moet uw partner bij ons zijn afgemeld.

Hoe regelt u het ouderdomspensioen?

U kunt het ouderdomspensioen op 2 manieren verdelen:

• via verevening
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het pensioen voor uw ex-partner gaat tegelijk met uw eigen pensioen in. Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan krijgt uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen. Overlijdt uw ex-partner voor uw pensioendatum? Dan wordt de verevening ongedaan gemaakt.

• via conversie
Uw ex-partner krijgt recht op een eigen pensioen. Dit bestaat uit een deel van uw ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen. Dit pensioen gaat in op de pensioendatum van uw ex-partner en stopt als uw ex-partner overlijdt. Conversie kan alleen in afstemming met ons pensioenfonds.

Let op: u betaalt kosten voor de verdeling van pensioen
U en uw ex-partner betalen beiden de helft van dit bedrag. Het bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is vastgelegd in het reglement. In 2024 zijn de kosten voor standaardverevening € 201,12 en voor conversie € 385,94.

Neem binnen 2 jaar na uw scheiding contact met ons op
Gebruik hiervoor het formulier van de rijksoverheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'

Formulier Rijksoverheid

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw pensioen niet te verdelen of een andere periode aan te houden dan de huwelijkse periode. Deze afspraken moeten dan duidelijk in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan.

Neem binnen 2 jaar na uw scheiding contact met ons op
Gebruikt hiervoor het formulier van de rijksoverheid: ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier naar ons, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

• de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner

• de pagina met pensioenafspraken

• de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Formulier Rijksoverheid

Buitenland
Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.