Partnerpensioen uitruilen

Gaat u met pensioen? Dan kan uw partner afstand doen van het recht op partnerpensioen. U krijgt dan een hogere pensioenuitkering. Dit gebeurt niet automatisch, u moet dit zelf doorgeven. Uw partner moet hiervoor tekenen. U moet ook een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner meesturen. Maak daarop het BSN en de pasfoto onherkenbaar.

Heeft u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen?
Dan kunt u dat deel van het partnerpensioen niet uitruilen voor ouderdomspensioen voor u.

Heeft u geen partner bij uw pensionering?
Dan wordt uw partnerpensioen automatisch uitgeruild voor ouderdomspensioen voor u.

Zelf rekenen met uw pensioen
Wilt u weten wat uitruilen betekent voor uw pensioen? Maak een berekening met de pensioenplanner. U logt daarvoor in bij Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Rekenvoorbeeld: uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen
Een deelnemer heeft op 67-jarige leeftijd een pensioen opgebouwd van € 14.000,- bruto per jaar. Het partnerpensioen bedraagt 70% hiervan: € 9.800,-.

Door het partnerpensioen uit te ruilen bedraagt het pensioen geen € 14.000,- maar € 16.739,80 bruto per jaar. Het pensioen wordt in dit geval 19,57% hoger. Het werkelijke percentage is mede afhankelijk van de periode waarin het (partner-) pensioen is opgebouwd. Het percentage varieert tussen 8,37% en 30,78%.