Pensioen en belasting

Werkt u als zelfstandige? Dan krijgt de Belastingdienst van SPF informatie over uw pensioen. Vanaf 1 januari 2018 moet elk beroepspensioenfonds informatie over het pensioen van zijn deelnemers aan de Belastingdienst doorgeven. Dit heet ‘renseignering’.

Waarom vraagt de belastingdienst deze gegevens?
U mag uw pensioenpremie elk jaar aftrekken van de winst uit uw onderneming. De Belastingdienst controleert of u deze premie terecht aftrekt. Daarvoor geldt namelijk een maximum.

Welke gegevens geven we door?
Aan het begin van elk jaar krijgt de Belastingdienst uw gegevens over het afgelopen jaar:

  • het beroepsinkomen waarmee wij uw premies berekenden
  • de premies die wij aan u in rekening brachten en die u terugkreeg
  • uw deeltijdfactor
  • een indicatie of u een starter bent of niet. Dit is zo als u korter dan 3 jaar ondernemer bent.

Geef uw inkomen op tijd door
Zorg ervoor dat we uw inkomensopgave op tijd krijgen. U voorkomt dan dat we achteraf uw premie moeten aanpassen. En dat wij de belastingdienst een te lage of te hoge premie doorgeven.