Inkomen opgeven

U geeft jaarlijks uw beroepsinkomen aan ons door. U logt hiervoor in op Mijn pensioen en kiest voor Inkomensopgave. Op basis van uw inkomensopgave bouwt u pensioen op en berekenen we de premie die u betaalt.

Inkomen opgeven

U werkt in loondienst, of u bent waarnemer in loondienst
Uw beroepsinkomen is dan uw belastbare loon uit uw werk als fysiotherapeut. Een eventuele bijtelling vanwege een auto van de praktijk telt niet mee. U betaalt jaarlijks een voorlopige premie. Na afloop van elk jaar stellen we de definitieve premie vast. Als het nodig is, passen we de premie aan. De premie voor het volgend jaar baseren we dan op deze aangepaste premie of op het verwacht beroepsinkomen dat u aan ons doorgeeft.

U werkt als zelfstandige, of u bent zelfstandig waarnemer
Uw beroepsinkomen is dan uw fiscale winst of resultaat uit overige beroepswerkzaamheden van 3 jaar terug:

  • vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve,
  • vóór ondernemersaftrek, en
  • vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremies.

We moeten de winst van 3 jaar terug opvragen, dit is een fiscale regel en geen keuze van SPF.

Was u 3 jaar terug - in 2020 - nog geen zelfstandige?
We berekenen uw premie dan op uw geschatte winst van dit jaar.

Lag uw inkomen 3 jaar geleden - in 2020 - hoger dan nu?
Dan bepaalt dat hogere inkomen de hoogte van uw premie in 2023. Ook al heeft u nu minder inkomen.

Verwacht u straks minder te gaan werken dan nu? Of heeft u een wisselend inkomen?
Uw premie is dan mogelijk over een hoger inkomen berekend dan u nu heeft. Reserveer alvast extra geld voor uw premie. Of kijk bij Extra premie inleggen.