Premie betalen

U betaalt uw pensioenpremie altijd een maand vooraf. Voor een overzicht van uw premienota's en wijzigingsnota's logt u in op Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Wanneer betaalt u?
U krijgt uw premienota halverwege de maand. Kiest u voor automatische incasso? Dan schrijven wij uw premie op de 1e van de maand van uw rekening af.

Automatische incasso (pdf)

In termijnen betalen
In overleg met SPF kunt u in sommige situaties in termijnen betalen. Dat kan onder deze voorwaarden:

  • U geeft ons een machtiging voor automatische incasso.
  • U betaalt 6% rente per jaar over het deel van de premie dat u nog moet betalen. (Dit percentage is 6% tot 1 juli 2024.)
  • De afspraak stopt als u een termijn niet betaalt.
  • U betaalt uw gewone maandelijkse premienota’s op tijd.

Voldoet u niet aan deze afspraken? Dan betaalt u het deel van de premie dat open staat alsnog in 1 keer.

U vraagt betaling in termijnen aan via het formulier Verzoek betalingsregeling. Vul ook het formulier Machtiging en wijziging automatische incasso in. Voor beide formulieren logt u in op Mijn pensioen. Betaalt u al via automatische incasso? Dan is dit niet nodig. Als wij akkoord gaan met uw verzoek, krijgt van ons een bevestiging.

Mijn pensioen

Betaalde u te veel premie?
Dan krijgt u van ons een creditnota. Openstaande nota’s verrekent u zelf met de creditnota. Het bedrag dat overblijft, betaalt u aan SPF of maken wij aan u over. Wilt u het bedrag op een ander bankrekeningnummer ontvangen? Op de creditnota leest u hoe u dit doorgeeft.

Betaalt uw werkgever de premie aan SPF?
En veranderen de afspraken over deze premiebetaling? Houd er dan rekening mee dat SPF niet op de hoogte is van die afspraken. U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat de premie op tijd wordt betaald. Een eventuele betalingsherinnering sturen wij naar uw woonadres.