Andere baan

Verandert u van baan? Dan kan er ook wat voor uw pensioen veranderen. Om wijzigingen door te geven, logt u in op Mijn pensioen.

Mijn pensioen

U blijft als fysiotherapeut in de 1e lijn werken
Dan blijft u deelnemer van SPF. Dit geldt ook als u als waarnemer, uitzendkracht of oproepkracht blijft werken. U gaat dan verder met uw pensioenopbouw bij ons fonds.

Uw nieuwe werkgever is verplicht aangesloten bij ABP of PFZW
Dan stopt uw deelname aan SPF en gaat u pensioen opbouwen bij ABP of PFZW. Werkt u voor een deel nog in de 1e lijn? Dan blijft u voor dit deel deelnemer van SPF.

U stopt als fysiotherapeut in de 1e lijn?
Dan bent u niet langer verplicht deelnemer aan de pensioenregeling van SPF. Meld dit bij ons binnen 1 maand nadat u stopt als fysiotherapeut. Log hiervoor in op Mijn pensioen en gebruik het formulier Einde deelname.

U gaat buiten de 1e lijn werken
Dan kunt u uw pensioen ook meenemen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. Vraag waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds.

U kunt uw pensioen vrijwillig voortzetten
Valt u niet onder een andere pensioenregeling? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij SPF maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten. Bij winst uit onderneming mag dit voor een periode van 10 jaar en als uw deelname is beëindigd voor 1 juli 2023 15 jaar. Vraag dit binnen 9 maanden  nadat u stopt als fysiotherapeut bij ons aan. Log hiervoor in op Mijn pensioen en gebruik het formulier Vrijwillige voortzetting.