Meer of minder werken

We berekenen uw pensioenopbouw over uw beroepsinkomen. Gaat u meer of minder werken? Dan verandert mogelijk uw pensioenopbouw en ook uw pensioenpremie.

U werkt in loondienst
We berekenen uw beroepsinkomen op basis van een schatting. Gaat u in de loop van een jaar meer of minder werken? Geef uw nieuwe beroepsinkomen aan ons door. Log in op Mijn pensioen en kies voor Inkomensopgave.

Inkomen doorgeven

U werkt ook als zelfstandig fysiotherapeut of gaat u dit doen
En was u 3 jaar eerder ook zelfstandig fysiotherapeut? Dan hoeft u meer of minder werken niet aan ons door te geven. Dit heeft geen invloed op uw pensioenpremie.

Wat betekent meer of minder werken voor u?
U berekent dit zelf met de Premiecalculator. Heeft u vragen over de berekening? Neem dan contact met ons op.

Premiecalculator