Overlijden

Als u overlijdt, krijgen uw partner en/of kinderen mogelijk een uitkering van ons pensioenfonds.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen. Als u samenwoont, zijn er voorwaarden.
  • Uw kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen.
  • Als u een ex-partner heeft, kan deze ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen.

Kijk voor de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen op uw jaarlijkse pensioenoverzicht in Mijn archief of bij Mijn pensioen bij. U logt hiervoor in op Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Wat moeten uw nabestaanden regelen?
Als u in Nederland woont, nemen wij zelf contact op met uw nabestaanden. Uw partner krijgt een brief met alle pensioenbedragen. Het partnerpensioen gaat in vanaf de 1e dag van de maand nadat u overlijdt. Heeft u een ex-partner met recht op bijzonder partnerpensioen? Dan regelen we dit ook.

Woont u in het buitenland?
Dan moeten uw nabestaanden zelf contact opnemen met SPF. We vragen hen om een akte van overlijden naar ons te sturen. In de meeste EU-landen geeft de gemeente waar uw overlijden wordt gemeld deze akte af. In andere landen kunnen uw nabestaanden dit regelen via de ambassade.

Contact

Als uw partner overlijdt
In dat geval vervalt de premie voor het partnerpensioen. Uw pensioenpremie wordt dan lager. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen we hierover automatisch bericht van de gemeente. Woont u samen? Dan moet u het overlijden van uw partner zelf aan ons melden.

Als uw kind overlijdt
Bij overlijden van een kind verandert er niets voor uw pensioen. U hoeft het overlijden van een kind niet aan ons te melden.