Uw pensioenuitkering

U krijgt uw 1e pensioenbetaling in de maand waarin u met pensioen gaat of recht krijgt op pensioen.

Informatie over uw pensioen
In het 1e kwartaal van elk jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Hierin staat hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar bruto heeft ontvangen en welke bedragen er voor loonheffing en verplichte premie zorgverzekeringswet zijn ingehouden. De jaaropgave kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte.

Als u een pensioen of een (AOW-)uitkering krijgt, heeft dit gevolgen voor uw loonheffingskortingen. Kijk voor meer informatie op Belastingdienst.nl.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

Pensioen in het buitenland
Wilt u uw pensioen in het buitenland ontvangen? Dat kan. Afhankelijk van het land waarin u woont, moet u wel of niet in Nederland belasting betalen. Verhuist u naar het buitenland? Neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Woont u buiten Nederland, dan vragen wij ieder jaar om een bewijs dat u nog leeft. Want wij horen niet automatisch dat u bent overleden. In het land waar u woont, moet u het formulier Bewijs van in leven zijn (pdf) laten invullen bij een bevoegde autoriteit.

Meer informatie over pensioen in het buitenland leest u op SVB.nl.

Wanneer wordt het pensioen uitbetaald?
U krijgt uw pensioen steeds aan het einde van iedere maand. Vakantiegeld is al in uw pensioenuitkering opgenomen. Rond de 26e van elke maand staat het bedrag meestal op uw rekening. Feestdagen of weekenden kunnen soms voor vertraging zorgen.

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Betaaldata

Maand Dag
januari 2023 woensdag 25 januari
februari 2023 vrijdag 24 februari
maart 2023 vrijdag 24 maart
april 2023 dinsdag 25 april
mei 2023 donderdag 25 mei
juni 2023 vrijdag 23 juni
juli 2023 dinsdag 25 juli
augustus 2023 vrijdag 25 augustus
september 2023 maandag 25 september
oktober 2023 woensdag 25 oktober
november 2023 vrijdag 24 november
december 2023 woensdag 20 december