Uw pensioenuitkering

U krijgt uw 1e pensioenbetaling in de maand waarin u met pensioen gaat of recht krijgt op pensioen.

Informatie over uw pensioen
In het 1e kwartaal van elk jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Hierin staat hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar bruto heeft ontvangen en welke bedragen er voor loonheffing en verplichte premie zorgverzekeringswet zijn ingehouden. De jaaropgave kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte.

Als u een pensioen of een (AOW-)uitkering krijgt, heeft dit gevolgen voor uw loonheffingskortingen. Kijk voor meer informatie op Belastingdienst.nl.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

Pensioen in het buitenland
Wilt u uw pensioen in het buitenland ontvangen? Dat kan. Afhankelijk van het land waarin u woont, moet u wel of niet in Nederland belasting betalen. Verhuist u naar het buitenland? Neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Woont u buiten Nederland, dan vragen wij ieder jaar om een bewijs dat u nog leeft. Want wij horen niet automatisch dat u bent overleden. In het land waar u woont, moet u het formulier Bewijs van in leven zijn (pdf) laten invullen bij een bevoegde autoriteit.

Meer informatie over pensioen in het buitenland leest u op SVB.nl.

Wanneer wordt het pensioen uitbetaald?
U krijgt uw pensioen steeds aan het einde van iedere maand. Vakantiegeld is al in uw pensioenuitkering opgenomen. Rond de 26e van elke maand staat het bedrag meestal op uw rekening. Feestdagen of weekenden kunnen soms voor vertraging zorgen.

Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Betaaldata

Maand Betaaldatum
December woensdag 20 december 2023
Januari donderdag 25 januari 2024
Februari vrijdag 23 februari 2024
Maart  maandag 25 maart 2024
April donderdag 25 april 2024
Mei vrijdag 24 mei 2024
Juni dinsdag 25 juni 2024
Juli donderdag 25 juli 2024
Augustus vrijdag 23 augustus 2024
September woensdag 25 september 2024 
Oktober vrijdag 25 oktober 2024
November maandag 25 november 2024
December donderdag 19 december 2024