Pensioen bij SPF

SPF (Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten) is het beroepspensioenfonds van, voor en door fysiotherapeuten. Werkt u in Nederland als fysiotherapeut in de 1e lijn? Dan neemt u verplicht deel aan onze pensioenregeling.

Wat bouwt u bij ons op?
U bouwt een ouderdomspensioen op voor uzelf. Dit pensioen gaat in als u 67 jaar bent, maar u mag ook eerder of later met pensioen gaan. U krijgt dit pensioen levenslang. Als overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen. Uw kinderen krijgen tot hun 23e een wezenpensioen. Bent u gescheiden? Dan kan uw ex-partner recht hebben op een deel van het partnerpensioen.

U krijgt van ons geen uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Heeft u een PVI-verzekering afgesloten? Dan betalen wij uw pensioenpremie door als u 100% en blijvend arbeidsongeschikt wordt.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt elk jaar een deel van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die delen. Dit heet een middelloonregeling. Voor uw pensioen betaalt u zelf elke maand een premie. Als u in loondienst werkt, is pensioen onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. Bespreek dit met uw werkgever als u in dienst komt.

Bij de berekening van uw premie houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Daarom bouwt u over een deel van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Dit deel heet de franchise. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag.

Verdient u in een jaar meer dan het maximum beroepsinkomen? Dan bouwt u over uw inkomen boven dit maximum geen pensioen op. U kunt ervoor kiezen om zelf voor een aanvulling op uw pensioen te zorgen.

Lees meer over uw pensioen(opbouw) in het Pensioen 1-2-3. Kijk voor recente cijfers en bedragen bij Kerncijfers.

Verhoging van uw pensioen
Het pensioen dat u opbouwt, wordt jaarlijks verhoogd met een toeslag. Uw pensioen stijgt hierdoor mee met de prijzen.