Premie berekenen

Met de premiecalculator berekent u zelf uw pensioenpremie en uw pensioenopbouw. U heeft hiervoor nodig:

  • uw deeltijdpercentage
  • uw beroepsinkomen

Alle gegevens staan in de toelichting van uw premienota.

Premiecalculator

Premie 2024

Een voorbeeld
Stel, u werkt als fysiotherapeut in loondienst en u heeft een beroepsinkomen van € 29.800,-. U werkt 30 uur in de week. Het maximum aantal uren dat u bij uw praktijk kunt werken is 40 uur per week.

Premie berekenen

U deelt hiervoor het aantal werkuren per week uit uw contract (30 uur) door het aantal werkuren dat bij uw werkgever gebruikelijk is (wettelijk maximaal 40 uur). In dit voorbeeld is het deeltijdpercentage dus 75% (30/40 x 100%).

Werkt u 100%? Dan is uw inkomen al op voltijd basis berekend. Heeft u een deeltijdpercentage van 75%? Deel dan uw inkomen door het deeltijdpercentage. In het voorbeeld is dat € 29.800,- / 75%. Het voltijd beroepsinkomen is in dat geval € 39.733,33.

U bouwt pensioen op over uw pensioengrondslag. Dit is niet uw hele beroepsinkomen: we houden al rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. Uw pensioengrondslag is uw voltijdberoepsinkomen verminderd met de franchise. In dit voorbeeld met bedragen uit 2024 is de pensioengrondslag € 27.236,33 (voltijd beroepsinkomen € 39.733,33 -/- franchise € 12.497,-).

De hoogte van het premiepercentage hangt af van uw beroepsgroep, of u een partner heeft en of u in de Basisregeling of in de BasisPlusregeling pensioen opbouwt. In dit voorbeeld is het premiepercentage 15,76% (deelname aan de Basisregeling, in loondienst en met een partner).

Hiervoor vermenigvuldigt u uw pensioengrondslag met het deeltijdpercentage en het premiepercentage. De jaarpremie in dit voorbeeld is € 3.320,99 (€ 27.236,33 x 75% x 15,76% x 1,0375).