SPF verkoopt Russische staatsobligaties

SPF is geschokt door de Russische invasie in Oekraïne en volgt de ontwikkelingen op de voet. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen in Oekraïne. Het bestuur van SPF heeft besloten de Russische staatsobligaties versneld te verkopen. Uw ingelegde premie wordt belegd dat doen we wereldwijd, om zo de risico’s te spreiden en een zo hoog mogelijke opbrengst te kunnen halen.

Wat is de invloed op uw pensioen?
SPF heeft 0,1 procent van de beleggingen in Russische obligaties zitten. Dat is een klein percentage van ons volledig belegd vermogen. Het verkopen hiervan zal tot verlies leiden. Maar het gaat om zulke kleine bedragen op onze totale beleggingsportefeuille dat dat niet van invloed is op de pensioenen. De verkoop van Russische obligaties kan niet direct uitgevoerd worden vanwege de huidige marktomstandigheden. Zodra dit mogelijk is, onderneemt SPF actie.