Verdrietig nieuws overlijden oud-voorzitter

SPF ontving het verdrietige nieuws dat oud-voorzitter H.A.C. (Hennie) Spit op 87-jarige leeftijd is overleden.

Hennie was niet alleen een toegewijd voorzitter van ons fonds maar meer nog een bevlogen fysiotherapeut. In het roerige verenigingsjaar 1967 trad hij toe tot het hoofdbestuur van het KNGF. Voor Hennie stonden de belangen van de fysiotherapeut en de fysiotherapie altijd op de eerste plaats. In 1968 maakte hij daarom deel uit van de eerste pensioencommissie met als opdracht de wenselijkheid van een pensioenregeling voor de vrijgevestigde fysiotherapeuten en hun medewerkers aan te tonen en daarbij tevens de contouren van een mogelijke pensioenregeling te schetsen.

Mede door zijn inbreng tijdens de onderhandelingen met de toenmalige ziekenfondsen was hij de motor achter het tot stand brengen van onze huidige pensioenregeling. In 1978 werd Hennie als eerste voorzitter van SPF benoemd. Dit viel samen met de verplichtstelling van de pensioenregeling in dat jaar. Wij zijn Hennie veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn taak. Met zijn brede kennis van zaken zorgde hij ervoor dat de deelnemer een gedegen pensioenregeling heeft gekregen. Na zijn voorzitterschap was hij nog vele jaren actief lid van de deelnemersraad en verenigingsraad. Ook in deze functies was hij zeer toegewijd en deelde hij zijn brede kennis. We hebben hem leren kennen als een zeer betrokken voorzitter.

Het bestuur is dankbaar voor de bijdrage die Hennie aan de ontwikkeling van het fonds heeft geleverd. Wij wensen zijn naasten sterkte.