Grote behoefte aan meer duidelijkheid

“We zijn ongelofelijk blij met zoveel aanmeldingen. Blijkbaar is er grote behoefte aan meer duidelijkheid”. Zo trapte SPF-voorzitter Doreth van de Heuvel het webinar af dat dinsdagavond 5 juli 2022 plaatsvond. Met als onderwerp: het nieuwe pensioenstelsel.

Behalve Doreth zaten ook de bestuursleden Jochem Sluis en Adam Barszczowski aan de gesprekstafel in de webinar-studio. Ze zaten daar om vooral meer duidelijkheid te bieden. “Maar 100% duidelijkheid is lastig, want nog steeds zijn niet alle details van de nieuwe wet definitief.”

Eén woord noemen
Om te beginnen was de eerste vraag aan de deelnemers van het interactieve webinar om in één woord aan te geven waar ze aan moeten denken bij ‘het nieuwe pensioenstelsel’. De woorden die het meest werden genoemd waren ‘onzekerheid’ en ‘onbekend’. Doreth: ”Laten we hopen dat er aan het eind van het webinar veel van de onzekerheid en onbekendheid is weggenomen.”

Maatschappij verandert
Adam koos voor het woord ‘inzichtelijker’. Zijn uitleg: “In het nieuw pensioenstelsel is veel duidelijker hoeveel pensioengeld je hebt. Iedereen heeft een eigen potje en kan elke dag zien hoeveel er in zit.” Jochems woord was ‘passend’. “De afspraken zoals die in vroeger tijden zijn gemaakt over ons pensioen sluiten niet meer aan op de huidige tijd. We werken niet meer ‘n leven lang bij één baas, maar bijvoorbeeld veel vaker als ZZP-er. De maatschappij verandert en het nieuwe pensioenstelsel sluit daar beter bij aan.”

Vragen van deelnemers
De deelnemers aan het webinar kregen de gelegenheid om vragen te stellen. De eerste vraag die binnenkwam was: ‘Wat staat er centraal bij de verandering van het pensioenstelsel?’. Adam: “De kern is dat we geen harde toezegging meer gaan doen over de hoogte van het pensioen. Ons pensioen wordt bewegelijker. Het gaat meer meebewegen met de economie. Soms daalt de waarde wat, of gaat juist omhoog. Dat hangt af van de economie. Mensen die hun eigen potje in de gaten houden zien dat gebeuren. De reden van de waardeverandering is hierdoor veel beter uit te leggen dan het ingewikkelde verhaal zoals dat nu geldt.”

Premie
Een andere vraag was: ‘Blijft de premie hetzelfde?’. Adam: “Het uitgangspunt is om de premie op hetzelfde niveau te houden als nu het geval is.” Ook vroeg iemand of hij z’n inleg nog kan verhogen om over dertien jaar een hoger pensioen te ontvangen. Jochem: “Ieder jaar kan elke deelnemer 30% extra pensioengeld inleggen om zo een hoger pensioen te ontvangen. Die extra opbouw moet je wel elk jaar aangeven. Ook kun je er mee stoppen wanneer je wilt.” Niet alle vragen konden worden beantwoord, maar de bestuursleden verzekerden dat die antwoorden wel komen. “Alle vragen en antwoorden worden op de website gepubliceerd.”

Beoordeling van het seminar
Aan het eind was de vraag hoe de deelnemers het webinar hebben ervaren. Ze konden daarvoor een punt geven. De gemiddelde score kwam uit op 6,8.

Terugkijken?
Wilt u het webinar terugkijken? Dat kan!

Video en vragen

Het volgende webinar is op 3 oktober 2022 in de avond