Onze nieuwe pensioenregeling blijft haalbaar en betaalbaar

Het plan is dat SPF per 1 januari 2024 de overstap maakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Wat zijn de stappen die we hiervoor gaan zetten? Wat is de rol van DPF, onze deelnemersvereniging? Hoe houden we rekening met de wensen van de deelnemers? Een gesprek hierover met Jan Poen, voorzitter van DPF.

“Onze leden geven aan dat het nieuwe pensioenstelsel vooral onzekerheid oproept. Wat zijn de gevolgen voor mij? Ga ik er op achteruit? Die onzekerheid willen we wegnemen. Daarom hebben we twee glasheldere uitgangspunten: de premie die fysiotherapeuten gaan betalen moet globaal hetzelfde blijven. En dat geldt ook voor de rechten en de ambities die we nu kennen. We willen zo neutraal mogelijk over.”

Als je het zo zegt lijkt het alsof er niets verandert
“Er verandert van alles. Mensen krijgen straks een eigen pensioenpot. Iedereen krijgt veel beter zicht op zijn eigen pensioengeld. En ook gaat de waarde van dat pensioengeld meer meebewegen met de economie. Draait de economie lekker? Dan wordt de pot meer waard. Gaat het minder? Dan zie je dat straks ook terug.”

“Fysiotherapeuten oefenen hun vak gemiddeld 12 jaar uit”


Het idee is dat pensioen ook gemakkelijker moet worden
“Dat klopt. Gemak is een belangrijke rode draad. Bij de overstap naar het nieuwe stelsel kunnen pensioenfondsen kiezen uit twee smaken: een flexibele regeling of een solidaire regeling. Om te bepalen welke regeling het best past bij fysiotherapeuten hebben we een onderzoek uitgevoerd. Wat blijkt: de tijd dat een afgestudeerd fysiotherapeut zijn hele werkende leven ook daadwerkelijk fysiotherapeut bleef, en dus zo’n 30 jaar bij SPF pensioen opbouwde, is voorbij. Gemiddeld zitten fysiotherapeuten 12 jaar bij ons pensioenfonds. Vooral in de beginperiode (als iemand 5 tot 8 jaar fysiotherapeut is geweest) is het verloop groot. Je ziet dat fysiotherapeuten telkens weer nieuwe keuzes maken. Als je dit weet, waar help je onze beroepsgroep dan het meest mee? Dat ze meer keuzevrijheid krijgen! De voorlopige conclusie is dan ook dat het flexibele contract het meest passend is voor fysiotherapeuten.”

Is er nog meer onderzocht?
“We willen weten welke wensen er leven. Daarvoor hebben we ons oor te luister gelegd. We zijn het land ingegaan om bij praktijken gesprekken te voeren. Over de premie, over de verplichtstelling, noem maar op. We willen weten waar fysiotherapeuten op pensioengebied behoefte aan hebben. Daar hebben we -via SPF- ook enquêtes over gehouden. Zo hebben we vragen voorgelegd over het risico dat mensen willen lopen met hun beleggingen. Gaan ze voor zekerheid of willen ze best wat meer risico lopen als de kans op extra pensioen hierdoor wordt vergroot? Met een mooi woord heet dat een ‘risicobereidheidsonderzoek’. Een andere enquête ging over maatschappelijk verantwoord beleggen. Duurzaam beleggen is mooi maar de vraag is tegelijkertijd of dat ook ten koste mag gaan van het rendement. Ook dat hebben we onderzocht; de deelnemers vinden dat maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) niet ten koste mag gaan van het rendement. Zo krijg je alles bij elkaar een steeds beter beeld van de wensen die er leven. Daar spelen we met de nieuwe regeling op in.”

“Betaalbaar en haalbaar!”


Hoe nu verder?
“Wij hebben SPF de opdracht gegeven om op basis van de uitgangspunten die wij hebben vastgesteld en de enquêteresultaten de overgang naar het nieuwe stelsel vorm te geven. We horen ook van onze leden dat ze de premie best hoog vinden, die ze maandelijks moeten betalen. Daarom hebben we SPF ook meegegeven: zorg dat de nieuwe regeling betaalbaar en haalbaar is.”

Gaat dat ook lukken allemaal?
“Het ziet er positief uit. De nieuwe wettelijke regels zijn nog niet voor 100% bekend, maar we verwachten geen schokkende veranderingen meer.”

Waar is het wachten nu op?
“Wij willen van SPF heel concreet horen, wat de deelnemer financieel gaat voelen. De opgebouwde pensioenen moeten omgezet worden naar de nieuwe regeling. Wat heeft de deelnemer nu en wat heeft die straks? En ook: wat moet de deelnemer dadelijk betalen. Natuurlijk willen voor pensioengerechtigden dezelfde duidelijkheid. Heeft die straks dezelfde bruto uitkering per maand als nu? Op die berekeningen zitten we te wachten. In het najaar hopen we de resultaten te ontvangen. Dan kunnen we tijdens de Algemene Ledenvergadering (AV) hele concrete veranderingen met elkaar bespreken. Voor deze en volgende stappen is SPF afhankelijk van de wetgeving en die is nog niet definitief.”

Dus die AV is een belangrijke vergadering?
“Dat is het zeker. Als het goed is hebben we dan zicht op hoe de nieuwe regeling eruit komt te zien. Als alles doorgaat duurt de overstap nog een jaar. Die omzetting omvat ongelofelijk veel werk. Zowel qua exacte inhoud van de nieuwe regeling alsook de aanpassing van ons administratiesysteem. Ook De Nederlandse Bank (DNB) zal de wijziging kritisch beoordelen. Het ultieme streven is om op 1 januari 2024 over te gaan.”

Jan Poen voorzitter DPF

Jan Poen, voorzitter van DPF