10% van uw pensioen ineens opnemen?

Vanaf 1 januari 2024* kunt u deze keuze maken als u met pensioen gaat. De wet over het ‘bedrag ineens’ is nog niet definitief. ‘Bedrag ineens’ betekent dat u maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen in één keer ontvangt. U kunt dat bedrag gebruiken voor wat u maar wilt. Met een bedrag ineens heeft u meer flexibiliteit. En kunt u uw pensioen beter afstemmen op uw persoonlijke situatie. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. En het kan zijn dat een bedrag ineens straks gevolgen heeft voor:

  • het partnerpensioen als u overlijdt,
  • of bijvoorbeeld voor toeslagen waar u anders recht op zou hebben,
  • of het leidt tot een eenmalige hoge belastingdruk,
  • of op de andere flexibiliseringsmogelijkheden van uw pensioen.

Voorbeeld: stel u gaat in juli 2023 voor 75% met pensioen en u blijft voor 25% nog werken als fysiotherapeut. In januari 2024 besluit u om volledig met pensioen te gaan. Dan kan u alleen over de 25% die u werkzaam was als fysiotherapeut, maximaal 10% ineens laten uitkeren. Over uw eerder ingegane pensioen is het niet meer mogelijk om deze keuze te maken.

Deze keuze heeft consequenties voor uw financiële plaatje. Het is dus belangrijk dat u zich goed verdiept in uw persoonlijke omstandigheden zodat u een goede keuze hierin maakt. U kunt zich hierbij laten adviseren door bijvoorbeeld een financieel adviseur.

Gaat u binnenkort met pensioen?
Een half jaar voordat u met pensioen gaat ontvangt u automatisch bericht van SPF over de keuzes die u kunt maken. Misschien wilt u de ingang van uw gehele pensioen wel uitstellen tot na 1 januari 2024? Ga hiervoor naar Mijn pensioen.

* De mogelijkheid om 10% van uw pensioen ineens op te nemen bij pensionering, is waarschijnlijk pas mogelijk vanaf 1 januari 2024. In dit artikel stond tot 19 januari 2023 dat dit waarschijnlijk per 1 juli 2023 zou kunnen. Door een langere besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer, kan die datum niet meer worden gehaald.