Tweede Kamer akkoord met pensioenwet

Op de laatste dag voor het kerstreces heeft de Tweede Kamer gestemd over de nieuwe pensioenwet. De partijen PvdA en Groenlinks hebben voor de nieuwe pensioenwet gestemd. Hierdoor is het vrijwel zeker dat er ook in de Eerste Kamer een brede steun voor de nieuwe pensioenwet is. De coalitie benadrukte wel dat het stelsel de komende jaren nog kan worden bijgestuurd, ook als de wet is aangenomen. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen overstappen naar het nieuwe stelsel.

Ingangsdatum voor SPF verschoven
SPF had het voornemen om al op 1 januari 2024 over te gaan. Mede door de vertraagde besluitvorming hebben we, samen met onze uitvoeringsorganisatie, besloten om de invoering een half jaar te verplaatsen naar 1 juli 2024. Zo kunnen we zorgvuldig de tijd nemen om de nieuwe pensioenregeling te implementeren.