Groen licht voor pensioenwet

De komst van de nieuwe pensioenwet is meerdere keren uitgesteld. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd, is er eindelijk duidelijkheid. SPF en onze deelnemersvereniging DPF hebben niet afgewacht. We zijn al een flinke tijd bezig met de voorbereidingen. Dat heeft u afgelopen jaar gemerkt. We organiseerden webinars over het nieuwe pensioenstelsel en onze nieuwe regeling. En DPF hield 10 mei jl. een bijzondere algemene ledenvergadering en tussen 12 mei en 30 mei een referendum.

Veel overleg gaande
We hebben nog een jaar voordat onze nieuwe pensioenregeling in werking treedt. Die tijd hebben we hard nodig voor de voorbereiding en afstemming. Dan hebben we het niet alleen over het overleg tussen het SPF-bestuur, ons Verantwoordingsorgaan en het bestuur van DPF. Ook moet bijvoorbeeld het administratiesysteem helemaal klaar zijn. Daarover onderhouden we nauw contact met onze uitvoeringsorganisatie. Verder is er overleg met onze vermogensbeheerder. En natuurlijk ook met De Nederlandsche Bank die nauwlettend toeziet of de overstap naar de nieuwe pensioenregeling correct wordt uitgevoerd.

Duidelijk voor iedereen
We vinden het belangrijk dat iedereen voldoende zicht heeft op de veranderingen. De overstap naar de nieuwe pensioenregeling moet zo transparant mogelijk gebeuren. Daarvoor hebben we onder meer een speciale pagina gemaakt. Kijk hier voor meer informatie.