Nieuwe pensioenregeling SPF

SPF en DPF hebben de ambitie om zo snel mogelijk over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Als streefdatum hadden we 1 juli 2024 met u gecommuniceerd, maar na overleg met onze pensioenuitvoerder is het beter dat dit 1 januari 2025 wordt. We leggen graag uit waarom.

Zorgvuldigheid met stip op 1
We willen de overgang naar het nieuwe stelsel zo zorgvuldig mogelijk organiseren. Een belangrijke component hierin is de IT, die we nodig hebben om de nieuwe pensioenregeling goed te administreren. Het IT-platform dat we gaan gebruiken is niet op tijd gereed om op 1 juli 2024 verantwoord over te kunnen gaan. SPF wil hier geen enkel risico lopen. We willen niet overhaasten en centraal staat voor ons een zorgvuldige implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

Meer tijd voor testen IT
Het is van groot belang dat onze pensioenuitvoerder, APS, ook klaar is voor deze overgang. En gezien de krappe tijdsplanning zou er weinig tijd overblijven voor goed testen van de nieuwe IT-omgeving. Van APS hebben we begrepen dat zij meer tijd nodig hebben voor een goede implementatie van onze pensioenregeling. We hebben van het begin af aan gezegd: “de kwaliteit van de overgang en onze nieuwe pensioenregeling is altijd belangrijker dan de snelheid van overgang”. En dat is precies de reden waarom we hebben besloten de datum op te schuiven naar 1 januari 2025.

We houden het tempo erin
De extra tijd die we nu hebben, gaan we goed benutten. Door onze deelnemers nog meer mee te nemen in de veranderingen die er aan komen. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook nog meer tijd voor een optimale datakwaliteit.

Wilt u meer weten over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel? Kijk dan hier. 

Vraag van een deelnemer

“Waarom wil SPF zo snel overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel?”
SPF: “Het overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel heeft als voordeel dat we geen last meer hebben van de ingewikkelde rekenregels, de buffers die we moeten aanhouden en de regels rondom het verlagen en verhogen van de pensioenen. Daarom willen we graag z.s.m. over.”

Nieuwe webinars gepland!
Op 27 november organiseren wij nieuwe webinars voor onze deelnemers. Om u een update te geven over de overgang naar het nieuwe pensioenstelstel. Maar vooral om uw vragen te beantwoorden die dan leven. Houd onze website en e-nieuwsbrieven in de gaten!