Goed nieuws! SPF verhoogt pensioenen extra

Het SPF heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2024 extra te verhogen met 0,69%. Dit komt bovenop de vaste jaarlijkse verhoging van 2%.

De verhoging is gebaseerd op hoe financieel gezond SPF is, in september was onze beleidsdekkingsgraad 118,2%. De beleidsdekkingsgraad is hiermee hoger dan de vereiste 110%. Boven 110% kan het bestuur besluiten om extra te verhogen. Reden voor het bestuur om een extra verhoging van 0,69% te geven per 1 januari 2024. Het percentage van de extra verhoging is gebaseerd op regelgeving. Bij een beleidsdekkingsgraad die ligt tussen de 110 en 130 % mag SPF een extra verhoging toekennen tot maximaal 1 %.

Wat merkt u van de verhoging?
Sowieso ontvangt u in januari 2024 de vaste jaarlijks verhoging van 2%. Dat is zo in onze pensioenregeling vastgelegd. U ontvangt in januari 2024 ook de aanvullende verhoging van 0,69%.

Als u pensioen ontvangt (conversie zie alinea hieronder) merkt u de pensioenverhoging direct in uw portemonnee: de uitkering die u maandelijks op uw bankrekening ontvangt gaat omhoog. Als deelnemer (of oud-deelnemer) ziet u de jaarlijkse verhoging plus de aanvullende verhoging van 0,69% terug op het uniform pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar ontvangt. Dit overzicht laat onder meer zien hoeveel pensioen u bij SPF heeft opgebouwd.

Pensioen met conversie
Op de pensioendatum heeft u kunnen kiezen voor conversie (een hoger pensioen bij aanvang met een jaarlijkse daling):
  • Heeft u op uw pensioendatum gekozen voor een jaarlijkse daling van 3%, dan zal uw pensioenuitkering in 2024 dalen. Door de verhoging van 2,69% zal uw pensioenuitkering dalen, namelijk met -0,31%.
  • Heeft u op uw pensioendatum gekozen voor een jaarlijkse daling van 1,75%, dan zal uw pensioenuitkering stijgen, namelijk met 0,94% (2,69% - 1,75%).