Samenvatting inhoud nieuwe pensioenregeling

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is per 1 juli 2023 in werking getreden. Door de invoering van de Wtp verandert de pensioenregeling van SPF. DPF heeft afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling van SPF. Alle afspraken van DPF staan in het transitieplan. DPF heeft voor u een samenvatting gemaakt van de inhoud van de nieuwe pensioenregeling.

Lees meer (pdf)