Jaarverslag 2023 staat online: een jaar in het teken van een nieuwe pensioenregeling

In de pensioensector nemen we de tijd voor zorgvuldige en goed afgewogen besluiten. Na meer dan 10 jaar overleg bereikten sociale partners in 2019 een principeakkoord over het nieuwe pensioenstelsel, maar de nieuwe wetgeving trad pas op 1 juli 2023 in werking. SPF is sinds 2020 bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe regeling, samen met de Deelnemersvereniging DPF en andere experts. Dit intensieve proces gaat door terwijl de huidige regeling operationeel blijft. In 2023 werden de laatste besluiten genomen, maar vanwege benodigde IT-aanpassingen hebben we de overgangsdatum moeten verschuiven naar 1 januari 2025. Ondanks de vertragingen blijven zorgvuldigheid en geduld essentieel.

In 2023 steeg de beleidsdekkingsgraad van 113,1% naar 118,5%. Hierdoor konden we het jaar positief afsluiten en in januari 2024 naast de 2% onvoorwaardelijke indexatie ook nog een extra verhoging van 0,69% toekennen.

Hier leest u alles over het financiële jaar 2023 (pdf).