Pensioen in de media en SPF

Beroepspensioenfondsen zijn bijzonder. Dat horen we niet altijd terug in de media. Wat betekenen de ontwikkelingen op gebied van pensioen nu echt voor SPF en het pensioen van fysiotherapeuten? Wat is er anders bij SPF?

Als we de kranten lezen of het nieuws horen of bekijken, komt het onderwerp pensioen steeds vaker aan de orde. Een goede zaak, vinden wij. Want meer bewustzijn voor uw inkomen van later kunnen wij alleen maar wensen!

Een beroepspensioenfonds is een aparte tak van sport
Als beroepspensioenfonds kennen we weinig werkgevers die een deel van de pensioenpremie betalen. Deelnemers moeten zichzelf aanmelden bij het fonds en betalen maandelijks zelf al hun pensioenpremie. Daarbij hebben we als fysiotherapeuten zelf onze regeling kunnen vormgeven. Daarom bouwen we een basispensioen op en geen volledig pensioen. En hebben we sinds jaar en dag jaarlijks 2% verhoging van ons pensioen. Op die manier proberen we ons fysiopensioen zoveel mogelijk waardevast te houden.

Een nieuwsitem over pensioen in de media? Dan zegt SPF vaak: “Bij ons is dat net even anders”. Als beroepspensioenfonds zijn we gewend dat bij ons de zaken vaak anders zijn dan bij de meeste pensioenfondsen en zeker de grote pensioenfondsen die u vaak in de media voorbij ziet komen, zoals ABP en PFZW/Zorg en Welzijn.

Hieronder staan enkele opmerkingen uit de media die we voor u hebben verzameld, met onze antwoorden daarop. Daar kunt u ook de video bekijken met het interview hierover, met Doreth van den Heuvel (voorzitter bestuur SPF).

pensioen in de media en SPF

Daar zijn wij het niet mee eens. Als pensioenfonds wil je een zo goed mogelijk pensioen regelen voor je deelnemers. SPF zou de pensioenen liever willen verhogen met meer dan de jaarlijkse 2%. Maar dat kan niet in verband met de regels en verplichte buffers die we moeten aanhouden. We hebben dus ‘last’ van die strenge regels. Zeker in de fysiotherapie zien we de trend dat werknemers relatief kort bij een baas werken en zelfs zien we de trend dat het gros van de nieuwe fysiotherapeuten voor hun 40e het vak alweer heeft verlaten. Dit heeft ook invloed op onze pensioenpot.

Die term heeft nu zijn intrede gedaan. Er wordt gezegd dat er gegokt wordt met onze pensioenen. Wij denken hier écht anders over. We zijn ervan overtuigd dat we onze deelnemers juist kunnen informeren over de risico’s en effecten van de keuzes rondom pensioen. De eventuele schommelingen in de pensioenuitkering zijn goed te dempen. En door een prudent en gespreid beleggingsbeleid zorgen we voor gepaste risico’s die we samen kunnen dragen. Het mooie is juist dat de toezichthouder hier ook op mee kijkt, dus van gokken is geen sprake.

Ook dat is bij SPF anders! Het betreft hier de afschaffing van de doorsneesystematiek. Hiermee verandert de manier waarop de premie over generaties wordt verdeeld. Maar dit speelt bij SPF nauwelijks omdat wij alle deelnemers elk jaar +2% geven. Dus iedereen krijgt zijn of haar deel eerlijk toegewezen.

Er wordt soms geroepen dat pensioenfondsen zo lang mogelijk moeten wachten met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat is voor SPF anders. Vanwege de hiervoor genoemde overtuigingen willen wij liefst zo snel mogelijk overstappen. We hoeven dan minder buffers aan te houden en kunnen dan eerder verhogingen toekennen. Uiteraard zijn we al lange tijd bezig om de overgang goed voor te bereiden, omdat dit wel evenwichtig moet gebeuren voor alle deelnemers en pensioengerechtigden. Aan ons zal het niet liggen; wij zullen er op tijd klaar voor zijn!

We weten op dit moment wel wat u heeft opgebouwd aan pensioen, maar nog niet hoe hoog uw persoonlijke potje wordt in het nieuwe stelsel. Voor de nieuwe situatie missen we nog essentiële onderdelen in de wet om te berekenen hoe het er straks uit gaat zien. We zijn daarvoor afhankelijk van de nieuwe rekenregels, maar ook van de rentestand bijvoorbeeld. Al die elementen spelen mee om straks te kunnen berekenen wat er uw je persoonlijke pensioenpot komt.

Dat is bij SPF anders! Al onze deelnemers krijgen er elk jaar 2% bij. Uniek aan onze regeling. De meeste fondsen in Nederland hebben al jaren de pensioenen niet kunnen verhogen en mee laten stijgen met de prijzen. SPF is blij dat het fysiopensioen een beetje mee heeft kunnen groeien met de prijzen. Het is niet volledig dekkend, daar zijn wij ons van bewust.

Ook dat is anders bij SPF. De jaarlijkse 2% verhoging krijgt u sowieso. Omdat SPF al heel snel over wil gaan naar de nieuwe pensioenregeling, als het kan per 1 januari 2024, schuiven we de eventuele extra indexatie voor ons uit. Die gaat niet verloren, want op het moment dat we de pensioenpotjes verhuizen naar het nieuwe stelsel, krijgt iedereen waar hij of zij recht op heeft. Dan verdelen we alles eerlijk.

Door de indexatie op te schuiven, proberen we onze dekkingsgraad nu en in de nabije toekomst op niveau te houden om een evenwichtige overstap naar het nieuwe stelsel per 1 januari 2024 mogelijk te maken. SPF is van plan om eerder over te stappen naar het nieuwe stelsel vergeleken met veel andere pensioenfondsen. Daarom is deze keuze voor ons en onze deelnemers van groot belang.