Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen

Per 1 juli 2023 geldt een nieuwe pensioenwet: de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daardoor veranderen de pensioenregelingen voor iedereen in Nederland. Dus ook voor u, als u nog pensioen opbouwt, als u in het verleden bij ons pensioen heeft opgebouwd of als u gepensioneerd bent. 
SPF wil per 1 januari 2025 over op de nieuwe pensioenregeling.

In de nieuwe regeling willen SPF en DPF ervoor zorgen:
1. dat het kapitaal voor uw pensioen blijft groeien.
2. dat we de risico's delen met de beroepsgroep. Dit betekent dat als er bijvoorbeeld minder geld is voor de pensioenen, we dat met z'n allen opvangen, zodat de kans kleiner is dat we uw pensioen gaan verlagen.
3. dat we voorkomen dat we het kapitaal voor de pensioenen overhevelen van de ene generatie naar de andere. Dat betekent dat het kapitaal voor uw pensioen, ook echt voor uw pensioen gebruikt wordt en niet voor het pensioen van iemand anders.

Dit blijft hetzelfde voor u in de nieuwe regeling:

 • U ontvangt uw pensioen zolang u leeft, nadat u uw pensioen laat ingaan.
 • U bepaalt zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan.
 • Keuzes rondom pensionering blijven bestaan.
  o Eerder stoppen met werken en met pensioen gaan. Dit kan al 10 jaar voor uw AOW-datum.
  o Later stoppen met werken en met pensioen gaan. Dit kunt u maximaal 5 jaar na uw AOW datum uitstellen.
  o Eerder of later gedeeltelijk stoppen (deeltijdpensioen).
 • Nabestaandenpensioen na pensionering.
 • Krijgt u op dit moment een wezenpensioen? Dan verandert er voor u niets. U krijgt tot uw 23ste jaar een wezenpensioen.
 • Vrijwillig extra pensioen sparen is ook in de nieuwe regeling mogelijk. Iedereen kan van deze bijspaarregeling gebruikmaken om binnen hun fiscale ruimte een hoger pensioen op te bouwen.
 • Premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid blijft optioneel maar is de standaardoptie. Met deze verandering zorgt SPF ervoor dat deelnemers standaard beschermd zijn tegen het betalen van premies bij arbeidsongeschiktheid, tenzij ze er expliciet voor kiezen om deze bescherming uit te schakelen.

Maak hier uw keuze