Wat kunt u zelf doen?

Om ervoor te zorgen dat u het Pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen daarvan goed begrijpt, is het belangrijk dat u weet hoe uw pensioen er nu uitziet. Gaat u eens naar Mijn pensioen en bekijk uw pensioen.

Mijn pensioen

  • Bent u ongehuwd samenwonend? Laat ons weten dat u een partner heeft en meld uw partner aan bij SPF.
  • Blijf op de hoogte van de actualiteit rondom uw SPF pensioen. Controleer uw e-mailadres bij Mijn pensioen.
  • Meepraten en invloed hebben op uw pensioenregeling kan als u lid bent van de deelnemersvereniging. Controleer of u lid bent van DPF, of word lid.
  • Kijk hoeveel pensioen u nu bij SPF heeft opgebouwd, u vindt dat bij Mijn pensioen.
  • Controleer bij mijnpensioenoverzicht.nl of u via eventuele vorige werkgevers pensioen heeft opgebouwd.
  • Kijk bij SVB.nl wanneer u AOW ontvangt.

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft
U kunt ons bellen of mailen.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via contact. Of u kunt kijken in de pdf met meeste gestelde vragen (pdf) die tijdens de webinars die we de afgelopen tijd hebben gegeven.

De opgebouwde pensioenen zetten wij om naar de nieuwe pensioenregeling. Op 1 januari 2025 rekenen wij uw opgebouwde pensioenen om naar een kapitaal. Dit kapitaal is uw eigen persoonlijke kapitaal voor uw pensioen. 
SPF en DPF zijn voorstanders van het omzetten van uw opgebouwde pensioenen, omdat er zo één pensioenregeling voor Fysiotherapeuten overblijft en omdat de uitvoeringskosten anders te hoog worden.

Zolang u werkt, legt u elke maand uw premie in. Hoe langer u werkt, hoe meer geld u opzij zet voor later. Wij beleggen uw inleg volgens een lifecycle-profiel. U kunt kiezen hoe u uw kapitaal wilt beleggen: met veel, gemiddeld of een laag risico. Het totaal van alle premie die u inlegt en het rendement dat u daarop maakt, vormen uw persoonlijke kapitaal.
Het kapitaal gebruikt u op het moment dat u met pensioen gaat. U kan dan kiezen voor een variabel pensioen bij SPF of een vast pensioen bij een verzekeraar. Als u vóór uw pensionering overlijdt dan krijgen uw nabestaanden (uw partner en kinderen) een nabestaandenpensioen.

Het pensioenfonds laat u straks zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd in de huidige regeling. U krijgt medio oktober 2025 een berekening van uw pensioen in de nieuwe regeling. De bedragen ‘voor’ en ‘na’ zullen zo goed als zeker verschillen. Maar dat zegt niet zoveel over uw uiteindelijke pensioen. Het is een inschatting op dat moment, die bijvoorbeeld afhankelijk is van de dan geldende rente.

Nee dat is niet zo, het vernieuwde pensioenstelsel is realistischer. In het vernieuwde stelsel beweegt uw pensioen mee met de resultaten van de beleggingen. Als het goed gaat dan gaat uw pensioen dus eerder omhoog, en gaat het slechter dan zal uw pensioen lager zijn.

SPF hoeft minder reserves aan te houden. Daardoor kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat met onze resultaten op de onze beleggingen. De waarde van de beleggingen kan schommelen. 
Het verwachte pensioen zal minder hard omhoog of omlaag gaan. Bij de berekening houden wij namelijk rekening met goede en slechte jaren. 
SPF neemt minder risico bij de beleggingen naarmate u ouder bent. Het doel is dat u toekomstig pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat u uw pensioen laat ingaan. Bedenk dat het schommelen nu ook al gebeurt, maar dan achter de schermen. 
Pensioenfondsen beleggen het geld voor uw pensioen, zodat het kan aangroeien tot een bedrag waarmee u later een modaal pensioen krijgt.

Als u niet meer als fysiotherapeut werkt, gaat u wellicht deelnemen aan een andere pensioenregeling. Als dat zo is dan kunt u ervoor kiezen om het reeds opgebouwde pensioen(kapitaal) bij SPF over te dragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever; dat pensioen gaat dan 1-op-1 over en er vindt geen herberekening plaats op basis van de dan geldende koers of rente. Dus 1000 euro opgebouwd pensioen in de  premieregeling bij SPF is dan ook 1000 euro pensioen in de premieregeling bij uw nieuwe werkgever. De pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever bepaalt vervolgens de spelregels voor uw pensioenpot.
Let op! U kan op het moment van overgang alleen uw pensioen overdragen naar een pensioenfonds dat ook op dat moment in de nieuwe regeling zit.

Ja, iedereen gaat over naar het vernieuwde pensioenstelsel. Alle aanspraken en alle rechten gaan dan over naar het nieuwe contract.

U vraagt zich misschien af of u nu al iets moet doen. Dat hoeft niet. Zodra duidelijk is wanneer uw pensioen wordt aangepast, krijgt u vanzelf bericht van ons.  Dit kunt u van ons verwachten dit jaar.
We informeren u over de transitie naar de nieuwe regeling op de volgende momenten:

Email/brief met alle wijzigingen
Eind mei brochure
E-SPF
Fysiomagazine (juni + december)
Vraag maar raak sessies; september
In oktober 2024 brief met indicatieberekening van uw pensioen
November 2024: Webinar over de aanstaande transitie