Toeslagen en indexatie

Elk jaar ontvangt u van het Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten een toeslag (of indexatie) op uw pensioen. Die toeslag is bedoeld om uw pensioen op peil te houden omdat prijzen en lonen ook jaarlijks stijgen.

Verhoging van uw pensioen
Uw pensioen wordt elk jaar met 2% verhoogd. Dat is de vaste verhoging. Het fonds betaalt die vaste verhoging uit de premies. Als onze financiële situatie goed genoeg is wordt uw pensioen extra verhoogd. Dat is het variabele deel van de verhoging.

Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over. Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed. Daarom konden we uw pensioen niet elk jaar extra verhogen. Dat kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Dat is het geval als onze beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is. Het bestuur gebruikt bij dit besluit de volgende richtlijn:

Beleidsdekkingsgraad Extra toeslag
Lager dan 110% 0%
Hoger dan 110%, maar lager dan 130% Tussen 0 en 1%
Hoger dan 130% 1% of meer

Soms moeten we uw pensioen verlagen. We doen dit alleen als het volgens de wettelijke regels niet anders kan. Verlaging van uw pensioen is de laatste 10 jaren niet aan de orde geweest.

We proberen uw pensioen elk jaar extra te verhogen. Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is gemiddeld ten minste 1% extra verhoging, bovenop de vaste verhoging van 2%.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo
U ziet in dit overzicht of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. En of wij onze ambitie hebben waargemaakt.

Heeft u op uw pensioendatum gekozen voor conversie?
Voor gepensioneerden die bij het ingaan van hun pensioen hebben gekozen voor 'conversie' geldt een afwijkende toeslag. Kijk daarvoor in dit overzicht.

Toeslagverlening bij financiële tegenslagen
Zoals de naam al aangeeft heeft u altijd recht op de onvoorwaardelijke toeslag van 2%. Ook als de financiële situatie van het fonds daar aanleiding toe geeft wordt de onvoorwaardelijke toeslag niet aangetast. Als die situatie ontstaat moet SPF de financiële positie van het fonds herstellen door de pensioenrechten van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden met een gelijk percentage te verlagen.