SPF presteert beter dan vaak wordt gedacht

Waarom lijkt het dat SPF financieel slechter presteert dan veel andere pensioenfondsen? Daar is een duidelijke reden voor. Er zijn maar weinig pensioenfondsen die net zoals wij een vaste jaarlijkse pensioenverhoging van 2% hebben. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld.

Om te beoordelen hoe financieel gezond pensioenfondsen zijn wordt vaak gekeken naar de dekkingsgraad. Hoe hoger die is, hoe gezonder de financiële situatie. De dekkingsgraad van SPF staat lager dan die van veel andere pensioenfondsen. Dat is ook logisch. De vaste jaarlijkse pensioenverhoging kost geld en dat drukt onze dekkingsgraad naar beneden. Zou SPF stoppen met de vaste jaarlijkse pensioenverhoging van 2%, dan staan we met onze dekkingsgraad gewoon in de middenmoot.

Het is dus een misvatting dat SPF financieel slecht presteert. Zo was 2021 (mede door corona) voor de economie een moeilijk jaar, toch lukte het ons om een positief beleggingsresultaat te boeken: +5,4%. Er zijn pensioenfondsen met een hoger en een lager resultaat. Vaak is het zo dat het resultaat hoger is als er ook meer risico wordt gelopen. SPF kiest voor een degelijke koers zonder al te veel risico. Het rendement dat SPF heeft behaald over de afgelopen 5 jaar is 8,9%.

Wie zitten er aan het stuur?
Misschien vraagt u zich af: de premie die ik betaal, hoe zorgvuldig wordt daar mee omgegaan? Wie zitten er aan het stuur? Dat is op de eerste plaats ons bestuur. Onze bestuursleden moeten zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen. Ook beslist het bestuur hoe uw geld wordt belegd. Dat doen bestuurders niet op eigen houtje, dat gaat volgens een uiterst zorgvuldig proces.

Hoeveel risico we met onze beleggingen willen lopen, moet overeenkomen met de wensen van de deelnemers. Dat hebben we onderzocht. Ook is gecheckt hoe er wordt gedacht over duurzaam beleggen. Al die wensen en eisen zijn verwerkt in ons beleggingsbeleid, dat samen met externe financiële experts is opgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen worden onze beleggingen uitgevoerd door onze vermogensbeheerders.

Over de schouder meekijken
Verder is het goed om te weten dat ons verantwoordingsorgaan (VO) over de schouder van het bestuur meekijkt. Het VO geeft een oordeel over het handelen van het bestuur en over het uitgevoerde beleid. Daarnaast is er ook het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Die stelt deskundigheidseisen aan pensioenfondsbestuurders en monitort de financiële situatie. Zo nodig worden maatregelen geëist (herstelplan) om de financiële situatie te verbeteren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze financiële situatie en het beleggingsbeleid? Op fysiopensioen.nl vindt u veel informatie. Zo kunt u elke maand zien of onze dekkingsgraad stijgt of daalt.

Financiële situatie