Algemene Vergadering blikt vooruit op nieuwe regeling

Ook dit jaar op 9 november 2022 was de algemene ledenvergadering (AV) van onze deelnemersvereniging (DPF) weer online. Een duurzame oplossing en het scheelt velen een eind reizen. Het bereik van de AV is daardoor een stuk groter dan een fysieke bijeenkomst. Een korte terugblik op deze AV.

Afgelopen jaar ging bij DPF veel aandacht uit naar de komst van de nieuwe pensioenregeling. De deelnemersvereniging werkt daarbij nauw samen met SPF. Tijdens de vergadering is verteld waar DPF afgelopen jaar mee bezig is geweest. Ook was er volop ruimte om vragen te stellen en dat gebeurde ook. Het was een levendige, interactieve vergadering.

Stapsgewijs
Nadrukkelijk kwam tijdens de vergadering naar voren dat DPF kiest voor een route waarbij de bestaande regeling zoveel mogelijk intact wordt gehouden bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De streefdatum is om op 1 januari 2024 over te gaan naar de nieuwe regeling. Pas daarna zullen gaandeweg verdere wijzigingen volgen. Dat gebeurt dan vooral op basis van de pensioenwensen die leven bij de leden. Het is daarom ook belangrijk de leden hiervoor te benaderen om zo de wensen aan te horen. En dat zal ook gebeuren.

Niet onnodig moeilijk maken
Het idee achter deze aanpak is als volgt: de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is op zichzelf al ingewikkeld genoeg. Laten we het niet nog moeilijker maken door ook de inhoud van onze regeling op tal van plaatsen te wijzigen. De noodzakelijke wijzigingen kunnen we ook later nog stap voor stap doorvoeren. Zo houden we het zo overzichtelijk mogelijk. Tijdens de AV is ingestemd met de route die DPF heeft uitgestippeld.

Mogelijk uitstel
Of 1 januari 2024 ook daadwerkelijk wordt gehaald hangt ook af van de wettelijke wijzigingen die in Den Haag nog worden doorgevoerd. De nieuwe pensioenwet kent nog allerlei open eindjes waarover nog beslist moet worden. Hierdoor bestaat de kans dat SPF de overgang moet uitstellen tot 1 juli 2024.

Interview
Aan het slot van de vergadering werd SPF-voorzitter Doreth van den Heuvel geïnterviewd door Jan Poen, voorzitter van DPF. Doreth vertelde wat het pensioenfonds allemaal nog moet doen om per 1 januari 2024 over te kunnen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. U kunt het interview terugkijken

AV terugkijken?
Heeft u de AV gemist?

Bekijk de video van de online-vergadering