Meerderheid leden stemt in met wijziging van het nabestaandenpensioen

Op 10 mei 2023 hield de deelnemersvereniging pensioenfonds voor fysiotherapeuten (DPF) een bijzondere Algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering heeft een ruime meerderheid van de aanwezige leden ingestemd met het voorstel van het bestuur van DPF.

Met handhaving van de huidige premie blijft in de nieuwe pensioenregeling het partnerpensioen als je met pensioen bent (het overlijden na de pensioendatum) 70% van het ouderdomspensioen. Dit blijft zoals het is en verandert niet.

Alleen het wettelijke systeem van het partnerpensioen als je werkt (het overlijden vóór de pensioendatum) wijzigt. Je partnerpensioen, als je werkt, wordt straks helemaal verzekerd. DPF wil zo dicht mogelijk bij de huidige regeling blijven. Daarom is het voorstel om voor iedere deelnemer een bedrag van ca. € 5.800 bruto per jaar (o.b.v. maximum beroepsinkomen en deeltijdpercentage van 100%) aan partnerpensioen te verzekeren bij het overlijden voor de pensioendatum. Zo zorgen we ervoor dat niemand er op achteruit gaat.

Lees het volledige voorstel van DPF.

Kijk de bijzondere Algemene ledenvergadering terug

Bekijk het interview met Doreth van den Heuvel