Pensioenfonds SPF

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) is het beroepspensioenfonds van, voor en door fysiotherapeuten. Samen met de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten (DPF) zetten we ons in voor een goed en betaalbaar basispensioen voor iedereen die in Nederland als fysiotherapeut in de 1e lijn werkt.

Collectieve verplichte beroepspensioenregeling
De SPF-pensioenregeling is een collectieve verplichte beroepspensioenregeling. Binnen onze beroepsgroep regelen we samen het pensioen en zijn we solidair met elkaar. Voor een verplichte beroepspensioenregeling is wettelijk voldoende draagvlak nodig. Door lid te worden van DPF ondersteunt u de verplichtstelling én heeft u inspraak in uw pensioenregeling.

Samen pensioen opbouwen heeft voordelen
Omdat we het pensioen samen regelen, profiteren we van schaalvoordelen. We spreiden de risico’s, delen het rendement en kopen samen pensioen in. SPF is er niet op uit om winst te maken. Alle premies die we inleggen en het rendement dat we daarop behalen zijn voor onze (ex-)deelnemers en gepensioneerden. We hebben daarnaast een onvoorwaardelijke indexatie van 2% per jaar. En: de bestuurders van SPF en DPF zijn ook fysiotherapeut. We weten dus wat er voor u speelt.

Wat doen we voor u?
We regelen samen met DPF uw pensioen. DPF bepaalt de hoofdlijnen van de pensioenregeling en zorgt er ook voor dat er voldoende draagvlak blijft voor onze pensioenregeling. SPF voert de pensioenregeling uit. We zijn eigenaar van het pensioenvermogen en beleggen uw pensioenpremies op een zo goed mogelijke manier. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering. We zijn daarbij ook in contact met bijvoorbeeld de beroepsorganisatie KNGF, de Fysiovakbond FDV en WVF Werkgeversvereniging Fysiotherapie.

Wanneer neemt u deel aan onze pensioenregeling?
Iedereen die in Nederland als fysiotherapeut in de 1e lijn werkt, bouwt verplicht pensioen op bij SPF. Dat geldt ook voor parttimers, waarnemers, uitzendkrachten of oproepkrachten. Onder ‘werken als fysiotherapeut’ verstaan we dat u uzelf fysiotherapeut mag noemen én in het BIG-register staat ingeschreven. Daarnaast kijken we naar inkomsten uit fysiotherapie. Ook als u niet direct patiënten behandelt, kunt u bij ons pensioen (blijven) opbouwen.

De verplichting om bij ons pensioen op te bouwen geldt niet als u:

  • in loondienst werkt en pensioen opbouwt bij ABP of PFZW
  • in een praktijk met een eigen pensioenregeling werkt. Deze pensioenregeling moet minstens gelijkwaardig zijn aan de pensioenregeling van SPF. Het SPF-bestuur moet hiervoor ook dispensatie hebben verleend.

Lees meer over de Verplichtstelling (pdf).