Tijdlijn Pensioenakkoord

De afspraken over een nieuw pensioenstelsel zijn in 2020 in een concept-wetsvoorstel Toekomst Pensioenen vastgelegd. Het wetsvoorstel is op 22 december 2022 door de Tweede Kamer goedgekeurd. De wet gaat nu naar de Eerste Kamer. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen overstappen naar het nieuwe stelsel. SPF en DPF zijn voornemens om op zijn vroegst op 1 juli 2024 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling.

De deadlines die daarbij horen zien er zo uit:

Tijdlijn routekaart webinar 17 april 2023