Tijdlijn Pensioenakkoord

De afspraken over een nieuw pensioenstelsel zijn in 2020 in een concept-wetsvoorstel Toekomst Pensioenen vastgelegd. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer en Eerste Kamerg goedgekeurd. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen overstappen naar het nieuwe stelsel. SPF en DPF zijn voornemens om op zijn vroegst op 1 januari 2025 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling.

De deadlines die daarbij horen zien er zo uit:

Tijdlijn routekaart juni 2023