Wat betekent het voor mij?

U heeft een ‘uitkeringsregeling’. Dat betekent dat SPF streeft naar een zo zeker mogelijk pensioen. SPF houdt hiervoor buffers aan. Deze regeling kan in de toekomst niet meer blijven bestaan. Dit betekent dat de toekomstige opbouw in een andere regeling plaatsvindt, namelijk in een ‘premieregeling’. In een premieregeling staat de premie vast, maar het uiteindelijke pensioen niet. Deze is afhankelijk van beleggingsresultaten, de economische situatie, rentestanden en levensverwachting op dat moment. De economische situatie is al verrekend in de beleggingsresultaten als u met pensioen gaat. Er gaat dus veel voor u veranderen.

In de nieuwe regeling worden alle bestaande pensioenrechten en aanspraken omgezet naar het nieuwe pensioencontract, waarbij de nieuwe regels van toepassing worden op deze pensioenen.

 

SPF moet ervoor zorgen dat er geen enkele groep deelnemers is die onevenredig nadeel ondervindt door voor alle leeftijden te kijken wat de impact van het omzetten is. Voor gepensioneerden gaat het om de hoogte en ontwikkeling van hun huidige pensioen, maar voor jonge fysiotherapeuten wordt er verder de toekomst ingekeken.

 

We streven ernaar om tot een evenwichtige verdeling van het geld te komen en ervoor te zorgen dat alle huidige deelnemersgroepen er, ten opzichte van het bestaande pensioenstelsel, met het omzetten van het pensioen erop vooruitgaan.

Heeft u gewerkt als fysiotherapeut en bent u al met pensioen?
SPF gaat uw huidige pensioenaanspraken en rechten omzetten.

Bij het omzetten van uw pensioen streven we naar een eerlijke verdeling, waarbij we ervoor willen zorgen dat gepensioneerde deelnemers geen achteruitgang ervaren van hun huidig pensioen.

Werkt u als fysiotherapeut en bouwt u nog pensioen op?
SPF gaat uw huidige pensioenaanspraken en rechten omzetten.

Bij het invaren streven we naar een eerlijke verdeling, waarbij we ervoor willen zorgen dat gepensioneerde deelnemers geen achteruitgang ervaren in hun huidige uitkering.

Kijk naar de checklist of u nog aanvullende zaken moet regelen.

 

De invloed van de rentestand op een vast pensioen
In 2024 willen wij u een beeld geven wat de invloed van het moment van pensioneren is op een vast pensioen. De hoogte van de rente heeft namelijk ook impact. Lees de maandelijkse update hieronder.

Wat betekent een vast pensioen onder invloed van de rentestand straks voor u? We geven u graag een voorbeeld. Dit voorbeeld is niet specifiek voor het SPF-pensioen, maar dit geldt voor alle pensioenen in Nederland.

Voorbeeld
Toon is 67 en mag in de nieuwe pensioenregeling een keuze maken wat voor pensioen hij wil.

•  Hij kan kiezen voor een variabel of een variabel dalend pensioen bij SPF. Hierover krijgt Toon in de loop van dit jaar meer informatie.

OF

•  Hij kan kiezen voor een vast pensioen bij een verzekeraar. De stand van de rente op het moment dat Toon met pensioen gaat, is zeer bepalend voor de hoogte van zijn pensioen.

Wat kan Toon aan vast pensioen krijgen?
U ziet hieronder wat Toon uit ons voorbeeld op zijn pensioendatum kan ‘kopen’ aan vast pensioen bij een verzekeraar. Er is rekening gehouden met de huidige rentestand. Als de rente hoger of lager is, verandert het bedrag van het vaste pensioen.

Stel, we gaan uit van de kapitalen en de rentestand in het voorbeeld van maart 2024:

•  Toon heeft in zijn werkzame leven een kapitaal voor zijn pensioen van € 40.000,- opgebouwd bij SPF. Zijn levenslange vaste pensioen bij een verzekeraar bedraagt dan € 2.389,- bruto per jaar.

•  Toon heeft in zijn werkzame leven een kapitaal voor zijn pensioen van € 100.000,- opgebouwd bij SPF. Zijn levenslange vaste pensioen bij een verzekeraar bedraagt dan € 6.155,- bruto per jaar.
 
•  Toon heeft in zijn werkzame leven een kapitaal voor zijn pensioen van € 200.000,- opgebouwd bij SPF. Zijn levenslange vaste pensioen bij een verzekeraar bedraagt dan € 12.525,- bruto per jaar.

 

Hetzelfde voorbeeld, in een tabel

Opgebouwd pensioenkapitaal 40.000 100.000 200.000
Levenslang vast pensioen (bruto per jaar) op basis van de rente in:      
Maart 2024 2.389 6.155
12.525
Februari 2024 2.401 6.185
12.500
Januari 2024 2.390 6.184 12.494

Deze tabel wordt maandelijks bijgewerkt

Disclaimer
Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.

Bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling mogen alle gepensioneerden die al met pensioen zijn gegaan dezelfde keuze maken als Toon in het voorbeeld bij 'Een vast pensioen en de invloed van de rentestand'. Zij kunnen bij SPF blijven of kiezen voor een vast pensioen bij een verzekeraar.

Op dit moment (maart 2024) is er in de markt nog geen pensioenproduct voor deelnemers die al met pensioen zijn en ouder zijn dan 70. Hier wordt aan gewerkt door verzekeraars die een vast pensioen aanbieden. SPF vindt het belangrijk dat al haar gepensioneerden ten minste één goed aanbod kunnen krijgen van aanbieders van een vast pensioen.