Wat betekent het voor mij?

U heeft een ‘uitkeringsregeling’. Dat betekent dat SPF streeft naar een zo zeker mogelijke uitkering. SPF houdt hiervoor buffers aan. Deze regeling kan in de toekomst niet meer blijven bestaan. Dit betekent dat de toekomstige opbouw in een andere regeling plaatsvindt, namelijk in een ‘premieregeling’. In een premieregeling staat de premie vast, maar de uiteindelijke pensioenuitkering niet. Deze is afhankelijk van beleggingsresultaten, de economische situatie, rentestanden en levensverwachting op dat moment. De economische situatie is al verrekend in de beleggingsresultaten als u met pensioen gaat. Er gaat dus veel voor u veranderen.

Volgens het pensioenakkoord moet een pensioenfonds bij de overgang naar het nieuwe pensioencontract beslissen of de bestaande pensioenrechten worden ingevaren. Dat houdt in dat de bestaande pensioenrechten en aanspraken worden omgezet naar het nieuwe pensioencontract, waarbij de nieuwe regels van toepassing worden op deze pensioenen.

SPF moet ervoor zorgen dat er geen enkele groep deelnemers is die onevenredig nadeel ondervindt door voor alle leeftijden te kijken wat de impact van invaren is. Voor gepensioneerden gaat het om de hoogte en ontwikkeling van hun huidige uitkering, maar voor jonge fysiotherapeuten wordt er verder de toekomst ingekeken.

We streven ernaar om tot een evenwichtige verdeling van het geld te komen en ervoor te zorgen dat alle huidige deelnemersgroepen er, ten opzichte van het bestaande pensioenstelsel, met invaren op vooruit gaan.

Heeft u gewerkt als fysiotherapeut en bent u al met pensioen?
SPF gaat uw huidige pensioenaanspraken en rechten omzetten.

Bij het invaren streven we naar een eerlijke verdeling, waarbij we ervoor willen zorgen dat gepensioneerde deelnemers geen achteruitgang ervaren in hun huidige uitkering.

Werkt u als fysiotherapeut en bouwt u nog pensioen op?
SPF gaat uw huidige pensioenaanspraken en rechten omzetten.

Bij het invaren streven we naar een eerlijke verdeling, waarbij we ervoor willen zorgen dat gepensioneerde deelnemers geen achteruitgang ervaren in hun huidige uitkering.

Kijk naar de checklist of u nog aanvullende zaken moet regelen.