Wat gaat er veranderen?

Het Pensioenakkoord bevat afspraken over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Denk hierbij aan de verhoging van de AOW-Leeftijd en aan de aanpassingen van het SPF pensioen.

Wat gaat er dan veranderen in het nieuwe pensioenstelsel?

  • De pensioenen gaan meer meebewegen met de beleggingsresultaten. De dekkingsgraad en de rekenrente spelen geen rol meer hierin.
  • De pensioenen gaan eerder omhoog als het economisch beter gaat en omlaag als het economisch slechter gaat.
  • De nadruk in het nieuwe pensioenstelsel ligt op de 'kapitaalopbouw' de ingelegde premie wordt gebruikt om te beleggen om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. En daardoor een zo goed mogelijk pensioen.

Wat blijft hetzelfde in het nieuwe pensioenstelsel?

  • Als u met pensioen gaat (of bent) ontvangt u pensioen tot aan uw dood. En ook voor uw nabestaanden wordt gezorgd.
  • De risico’s en kosten delen we samen, hierdoor zijn we bestand tegen tegenvallers.

Pensioenen in Nederland moeten zo meer toekomstbestendig worden.

Animaties Wat verandert er in het pensioenstelsel

SPF wat gaat er veranderen-Watgaaterveranderen