Herstelplan

SPF heeft te weinig reserves om er zeker van te zijn dat zij in de toekomst de pensioenen volledig kan betalen. Daarom heeft het pensioenfonds een herstelplan.

Herstelplan
SPF is verplicht om genoeg geld achter de hand te houden om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. Lukt dat niet, dan moeten we een herstelplan maken. Hierin leggen we uit hoe we ervoor zorgen dat de financiële situatie binnen 10 jaar verbetert. SPF maakte voor het eerst een herstelplan in 2015. Daarna hebben we het herstelplan elk jaar bijgewerkt, omdat SPF steeds niet genoeg reserves had. Ook begin 2019 paste SPF het herstelplan aan. De maatregelen gelden tot 2028. SPF heeft het nieuwe herstelplan ingeleverd bij DNB.

Het herstelplan werkt toe naar een gezonde financiële situatie
Een herstelplan is een berekening die het pensioenfonds maakt volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB). Hiermee bepaalt het pensioenfonds of de financiële situatie binnen een bepaalde periode weer gezond kan worden. En als de uitkomst niet goed is, wat het fonds dan kan doen om te zorgen dat het wel lukt. Het pensioenfonds kijkt daarbij naar de beleidsdekkingsgraad, de graadmeter voor de financiële situatie.

Het herstel lukt binnen de periode van 10 jaar
Volgens de berekening van het herstelplan groeit de beleidsdekkingsgraad van SPF vanaf eind 2018 naar het vereiste niveau. Uiterlijk eind 2025 bereikt de dekkingsgraad het vereiste niveau, dus binnen de periode van 10 jaar. Er zijn geen extra maatregelen nodig. Vanaf 2023 kan SPF de pensioenen weer (voor een deel) extra verhogen.