Maatregelen

De berekeningen in het herstelplan om een gezonde financiële situatie te krijgen, zijn gemaakt op basis van de situatie begin 2019. De uitkomsten hiervan hangen onder andere af van factoren waar het pensioenfonds geen invloed op heeft. Bijvoorbeeld de lage rente of tegenvallende beleggingsresultaten.

Verloopt het herstel langzamer dan is berekend in het herstelplan?
Dan kan het bestuur besluiten om maatregelen te nemen. De beleidsdekkingsgraad helpt het bestuur om besluiten te nemen over maatregelen. Bijvoorbeeld:

  • verhogen of verlagen van de pensioenpremie.
  • verhogen of verlagen van de pensioenen.
  • of de waarde van pensioen overgedragen mag worden aan een andere pensioenuitvoerder (bij andere baan).