Doreth van den Heuvel (voorzitter)

D. van den Heuvel
Doreth van den Heuvel
Voorzitter
Persoonlijke informatie Ik woon in Utrecht en werk al sinds 1997 niet meer als fysiotherapeut. Daarom ben ik slaper bij het pensioenfonds. Ik ben wel altijd beleidsmatig, strategisch en bestuurlijk betrokken gebleven bij de paramedische zorg. Zo heb ik onder meer 8 jaar bij het KNGF gewerkt. Via die weg ben ik altijd in contact gebleven met het pensioenfonds. Na eerst een tijdje lid te zijn geweest van de deelnemersraad, ben ik in januari 2012 als lid van het bestuur en per januari 2014 formeel tot voorzitter benoemd.
In welke commissie(s) zit je? Ik ben voorzitter van het bestuur en samen met de secretaris vorm ik het ”Dagelijks Bestuur”.
Wat is je missie binnen het bestuur? Uiteraard wil ik voor iedere fysiotherapeut een goede pensioenvoorziening. Als voorzitter van het pensioenfondsbestuur hoop ik dat we daar in slagen dat ook te realiseren met alle veranderingen die er steeds op ons af komen.
Wanneer is je interesse voor 'pensioen' gestart en waar kwam dat door? De interesse in pensioen is ontstaan in de periode dat ik bij het KNGF werkte. Daar kwam ik veel in contact met het toenmalige bestuur en leden van deelnemersraad.
Wil je nog iets kwijt waarover we geen vraag hebben gesteld? Pensioen is geen makkelijk onderwerp, maar wel van groot belang. Als je je er een klein beetje in verdiept, blijkt het bovendien een heel interessant onderwerp te zijn. Dat ervaar ik ook als lid van het bestuur van de Pensioenfederatie. Dat is de vereniging die de belangen van de pensioenfondsen in Nederland behartigt. Dat is niet alleen leerzaam voor mij zelf, maar ook heel plezierig voor ons eigen pensioenfonds. Ik ben daardoor altijd goed op de hoogte en zit dicht bij het vuur t.a.v. de belangenbehartiging.
Wat zijn je relevante nevenfuncties? "Zelfstandig ondernemer. Eenmansbedrijf op het gebied van Beleid, bestuur en juridisch advies in de gezondheidszorg.
Gastdocent bij onder meer Politieacademie, NSPOH en ACTA
Lid bestuur Pensioenfederatie
Lid SER-Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen
Lid Raad van Toezicht Calibris Advies
Voorzitter Bob 7 (Bewonersoverleg Blok 7, Straatvereniging)"
Voorzitter van de Geschillencommissie Scholing KNGF.