Ben de Berg (bestuurslid)

C. Vermeulen
Ben de Berg
Persoonlijke informatie Samen met mijn vrouw woon ik met veel plezier in Rotterdam. Onze kinderen (een zoon en een dochter) zijn sinds hun studietijd het huis uit. Ik werk als (sport)fysiotherapeut en ben sinds 1982 lid van een maatschap in mijn woonplaats. Onze praktijk telt 16 fysiotherapeuten en heeft 7 locaties. Binnen diverse geledingen van het KNGF deed ik bestuurlijke ervaring op.
In welke commissie(s) zit je?

Communicatiecommissie, ik ben daarvan de voorzitter. Daarnaast ben ik lid van de Commissie Opvolging.

Wat is je missie binnen het bestuur? Uiteraard wil ik een bijdrage leveren aan een zo goed mogelijke pensioenvoorziening voor de fysiotherapeuten tegen zo laag mogelijke kosten. Bovendien vind ik het belangrijk om onze collega’s bewust te maken van de (on)mogelijkheden die onze pensioenvoorziening biedt. Het bijbrengen van kennis over ons pensioensysteem kan enorm helpen om diverse mogelijkheden op een eerlijke manier te kunnen vergelijken.
Wanneer is je interesse voor 'pensioen' gestart en waar kwam dat door? In de periode als bestuurslid van de Vereniging voor Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF) en later als voorzitter van de werkgeversvereniging (FWV) kwam ik intensiever in aanraking met onze pensioenvoorziening. Tijdens mijn studie economie werd mijn interesse in de financiële wereld aangewakkerd.
Wil je nog iets kwijt waarover we geen vraag hebben gesteld? Pensioen is ingewikkelde materie en wellicht daardoor geen populair onderwerp bij veel collega’s. Toch is het ontzettend belangrijk om je al op jonge leeftijd hierin te verdiepen en op die manier twee zaken te onderkennen: Het SPF biedt een goede solide regeling maar ondanks dat blijft het slechts een basis!
Wat zijn je relevante nevenfuncties? Vennoot en fysiotherapeut bij Actief Fysiotherapie (Rotterdam)
Directeur Medisch Centrum Schiebroek BV (mede-directeur OnroerendGoed BV)
Voorzitter van Vereniging van Huurders Medisch Centrum Hillegersberg
Lid Klankbordgroep Vereniging van Werkgevers in de Fysiotherapie
Docent Stichting Trauma Opleiding